PWSZ wykształci magistrów

Chełmska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego pozytywną decyzję w sprawie uruchomienia pierwszego kierunku magisterskiego. Uczelnia będzie kształcić na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

Studenci i absowenci chełmskiej PWSZ już zacierają ręce i cieszą się perspektywą kontynuowania nauki na swojej uczelni.
– Pedagogika jest elastycznym kierunkiem, który może być dobrym uzupełnieniem do już zdobytego wykształcenia – mówi Arkadiusz Tofil, rektor chełmskiej PWSZ i dodaje, że największe zasługi w uruchomieniu studiów drugiego stopnia ma kierownik Katedry Pedagogiki dr hab. Piotr Mazur i jego zespół. – Jest to efekt ich wieloletniej pracy.
Studia magisterskie ruszą na PWSZ w październiku 2017 r. Władze uczelni nie osiadają jednak na laurach. Trwają przymiarki do uruchomienia także studiów magisterskich na kierunku matematyka. (mg)