Radni dzielnicowi odebrali zaświadczenia o wyborze

Część nowo wybranych radnych do lubelskich Rad Dzielnicy odebrała we wtorek (14 marca) zaświadczenia o wyborze na radnego.

Przypomnijmy! Wybory do 27 rad dzielnic, które są jednostkami pomocniczymi miasta odbyły się 5 marca. Frekwencja wyniosła niespełna 6 proc. uprawnionych. W 3 z 27 dzielnic: Głusk, Stare Miasto i Za Cukrownią głosowania nie przeprowadzono, bo nie było takiej potrzeby, zabrakło chętnych. Zgłosiło się tylu kandydatów, ile było mandatów. Z tego samego powodu głosowań nie było także w 32 obwodach w pozostałych dzielnicach.

Skąd tak niewielkie zainteresowanie wyborami do Rad Dzielnic? Wszystko przez niewielkie kompetencje. Rada Dzielnicy przede wszystkim decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej – specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze – w wysokości 170 tys. zł na każdą z dzielnic (łącznie ponad 4,5 mln zł). To środki przeznaczane są głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne, jak: remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej czy doświetlenia ulic.

A i ze strony władz Ratusza zainteresowanie Radami Dzielnic jest niewielkie, o czym mogli przekonać się choćby uczestnicy pierwszej części wtorkowej uroczystości. Gdy nowo wybrani radni Dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny i Czuby Południowe odbierali zaświadczenia o wyborze na sali nie było ani prezydenta Lublina, ani żadnego z czwórki wiceprezydentów, ani też przewodniczącego Rady Miasta, czy też sekretarza miasta.

Dzisiaj (środa) w ratuszu zaświadczenia odbiorą pozostali wybrani radni. O godz. 16 z dzielnic: Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście i Za Cukrownią, a o godz. 17:30: Kośminek, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków i Zemborzyce.

Zaprzysiężenie radnych oraz wybór przewodniczących Rad Dzielnic zaplanowano na 20 i 21 marca. (red)