Radni: Zrobił dużo, to zasłużył

Przyznanie finansowego wsparcia dla powiatu i województwa, zbycie kilku nieruchomości oraz ustalenie wynagrodzenia wójta były głównymi punktami środowej (29 maja) sesji rady gminy we Włodawie. Jak można było się spodziewać, Dariusz Semeniuk po wygranych wyborach dostał podwyżkę, ale nie maksymalną.

Posiedzenie, któremu przewodniczył Dariusz Makarewicz, miało bardzo sprawny przebieg. Wszystko dlatego, że większość spraw podnoszonych na sesji została przedyskutowana na komisjach stałych. Na początku przyjęto zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie rada zgodziła się na udzielenie wsparcia finansowego dla województwa lubelskiego na funkcjonowanie wakacyjnego połączenia kolejowego na trasie Chełm – Orchówek oraz dla powiatu włodawskiego na organizacje „Żelaznego Triathlonu” w Okunince oraz na remont drogi powiatowej w Żłobku.

Następnie radni zgodzili się na zbycie oraz przejęcie nieruchomości w Krasówce, Orchówku oraz Okunince. Ostatnim punktem obrad było ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta. Przewodniczący Dariusz Makarewicz na komisje przygotował trzy propozycje, z których najwyższa była o ok. 1 tys. zł niższa od maksymalnej stawki, a każda kolejna o ok. 1 tys. zł niższa od poprzedniej.

Ostetcznie radni przyjeli ten pierwszy projekt zakładający wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 9840 zł, dodatek funkcyjny – 3020 zł, dodatek specjalny – 3858 zł oraz dodatek za wysługę lat – 1968 zł. W sumie Dariusz Semeniuk będzie zarabiał 18686 zł miesięcznie (brutto). Na komisjach stałych Dariusz Makarewicz przedstawił cztery argumenty przemawiające za podniesieniem wynagrodzenia wójta.

– Po pierwsze, ostatni raz ustalaliśmy je w 2021 roku a od tego czasu pokaźną część poborów wójta zjadła inflacja. Po drugie, w ostatniej kadencji zrealizował on wiele inwestycji o łącznej wartości 35 mln zł, co świadczy o doskonałej skuteczności i efektywności pracy wójta. Po trzecie, Dariusz Semeniuk w ostatnich wyborach uzyskał społeczny mandat poparcia, co dowodzi, że dobrze pracował na rzecz gminy i jej mieszkańców. Po czwarte w końcu, wójt udźwignął ciężar zarządzania Okuninką w okresie letnim. Większość problemów związanych z pobytem mnóstwa ludzi w jednym miejscu zostało skutecznie rozwiązanych – argumentował przewodniczący.

Na sesji nikt nie miał żadnych uwag co do tego projektu, więc uchwała przeszła jednogłośnie i bezdyskusyjnie. Po głosowaniu Dariusz Semeniuk podziękował radnym i zapewnił, że nadal będzie dokładał wszelkich starań, by działać dla dobra gminy. – Będę robił wszystko, by tych środków zewnętrznych spływało do nas jak najwięcej i by rozwój gminy Włodawa w każdym aspekcie był nadal widoczny – mówił wójt. (bm)

News will be here