REJOWIEC FABRYCZNY. Kardynał Wyszyński i rotmistrz Pilecki patronami miejskich skwerów

Skwer, na którym stoi Pomnik Zamordowanych I Poległych W Walce Z Okupantem Hitlerowskim będzie nosił nazwę „Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego".

Takie były oczekiwania mieszkańców, a burmistrz i radni spełnili tę prośbę.

Na ostatniej sesji Rada Miasta Rejowiec Fabryczny podjęła uchwały w sprawie nadania imion dwóm skwerom. Ten, przy którym stoi krzyż milenijny został nazwany imieniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Z kolei skwerowi przy ul. Lubelskiej, przy pomniku, patronował będzie rotmistrz Witold Pilecki. Obie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

W trakcie sierpniowej sesji radni przegłosowali także wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na kadencję 2024-27. Funkcję tę pełnić będzie Joanna Kowalczyk. (w)