Rekordowe budżety, rekordowe wydatki

Pod koniec grudnia gminy powiatu włodawskiego przyjęły budżety na 2023 rok. W wielu przypadkach są to kwoty rekordowe. Wielki progres odnotowała do niedawna najbiedniejsza gmina w Polsce, czyli Stary Brus, którego budżet jest tylko delikatnie mniejszy od tego, którym dysponuje gmina Hanna. Niżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje, które będą zrealizowane w gminach w tym roku.

GMINA WŁODAWA

W tym roku dochody gminy wiejskiej Włodawa zaplanowano na kwotę 31 mln zł, zaś wydatki wyniosą aż 37 mln zł. Najważniejsze inwestycje to budowa ujęcia wody wraz z hydrofornią oraz siecią wodociągową w Sobiborze Stacji, budowa sieci wodociągowych w Szumince i Susznie (ul. Bazyliowa i ul. Irysowa), budowa sieci kanalizacyjnej w Różance (ul. Św. Antoniego), drugi etap zadania „Budowa drogi gminnej w Stawkach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Okunince na LED, budowa remizo-świetlicy w Orchówku, budowa ścieżki rekreacyjnej w Różance, zagospodarowanie rekreacyjne nad Jeziorem Glinki oraz przekazanie dotacji do gminy miejskiej Włodawa na budowę ul. Wspólnej.

HAŃSK

Gmina Hańsk w tym roku może się pochwalić rekordowym budżetem. Dochody wyniosą 21 mln zł, a wydatki aż 24,5 mln zł. Niemal 10 mln zł zostanie przeznaczone na realizację inwestycji. Najważniejsze z nich to dwa projekty wodno-kanalizacyjne, uzbrojenie kilku hektarów terenu w Hańsku i Dubecznie, który będzie sukcesywnie sprzedawany pod budownictwo jednorodzinne, budowa świetlicy wiejskiej w Hańsku Kolonii. Kilka projektów gmina będzie też realizować w partnerstwie.

Mowa tu o budowie chodnika wzdłuż ulicy Parczewskiej w Hańsku, budowie drogi powiatowej w Kulczynie i w Osowie. W planach jest też budowa łącznika drogowego między Hańskiem a Dubecznem, klatki odymiającej w szkole w Hańsku oraz wymiana starych pieców centralnego ogrzewania dla gospodarstw indywidualnych. – Budżet jest rekordowy, inwestycje też, ale nie popadamy w hurraoptymizm i cały czas skupiamy się na tym, by jak najszybciej zejść z kredytów i wypracować skuteczny program zabezpieczający nas energetycznie – mówi wójt Marek Kopieniak.

HANNA

Dochody gminy w 2023 roku wyniosą 20,5 mln zł, zaś wydatki 23 mln zł. W tym roku gmina będzie kończyć projekt budowy i modernizacji sieci wodociągowej, zajmie się budową dróg gminnych, będzie kończyć termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i szkoły w Hannie, a także sfinalizuje zakup autobusu szkolnego oraz przeprowadzi modernizację boiska szkolnego „Orlik”. W sumie te inwestycje pochłoną niemal 10 mln zł.

WOLA UHRUSKA

Imponujące 33 mln zł to dochody gminy Wola Uhruska. Na wydatki w roku 2023 gmina przeznaczyła aż 37 mln. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bogaty w inwestycje rok. Najważniejsze z nich to dokończenie rewitalizacji centrum wsi Wola Uhruska, budowa infrastruktury turystycznej z wieżą widokową nad zalewem Pompka, budowa dróg dojazdowych do pól, dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Stulnie, budowa wodociągu w Piaskach, budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej, utwardzenie pięciu ulic w Woli Uhruskiej (Piaskowa, Dolna, Leśna, Klonowa, Odrodzenia) oraz budowa sali gimnastycznej w Macoszynie Dużym.

STARY BRUS

Rekordowo wysokim budżet dysponować będą też władze Starego Brusa. Dochody niegdyś najbiedniejszej gminy w Polsce wyniosą 19,5 mln zł, a wydatki 22 mln zł. Gros inwestycji to projekty, na które pozyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu. Mowa o dwóch projektach drogowych, o modernizacji ujęcia wody w Wołoskowoli, remoncie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Brusie oraz kontynuacji inwestycji wodociągowych w Starym i Nowym Brusie, Kołaczach, Dominiczynie i Lubowierzu.

URSZULIN

Dochody gminy Urszulin wyniosą 30,5 mln zł, zaś wydatki 32,5 mln zł. Inwestycji będzie dużo. Część z nich jest wprawdzie zaplanowana na dwa lata, ale realizację wszystkich gmina zacznie już w tym roku. Zacznie od przebudowy budynku byłej szkoły w Wereszczynie, który będzie przekształcony na Ośrodek Animacji Społeczno-Kulturalnej. W jego części znajdzie się miejsce dla miejsc noclegowych w formie pensjonatu, więc w założeniu inwestycja będzie w przyszłości przynosić gminie zyski. W tym roku będzie też budowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi krajowej 82 na odcinku od stacji paliw do banku oraz w okolicach kościoła i szkoły w Wytycznie, co ma bardzo poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku. Gmina będzie też kontynuować rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przygotuje dokumentację na przebudowę oczyszczalni ścieków w Urszulinie.

Do tego dojdzie przebudowa budynku Zespołu Szkół w Urszulinie i wnętrza Urzędu Gminy, w którym pojawi się m.in. winda dla osób niepełnosprawnych. Władze chcą też przygotować dokumentację na przebudowę dróg gminnych Dębowiec – Grabniak, w Urszulinie do kościoła, w Wytycznie Kochanowskie, bocznej odnogi ulicy Leśnej oraz na przebudowę ulicy Krótkiej. W planach jest również wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz montaż solarów, paneli fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę w gospodarstwach indywidualnych. – Priorytetami są dla nas kanalizacja, drogi, zagospodarowanie przestrzenne oraz ścieżki pieszo-rowerowe. Do powiatu będziemy też składać wnioski o przebudowę dróg powiatowych między Urszulinem i Starym Załuczem oraz w Łomnicy – mówi wójt Tomasz Antoniuk.

WYRYKI

Aż 29 mln zł wyniesie budżet gminy Wyryki. Po stronie wydatków widnieć będzie kwota niemal 31 mln zł. Główne inwestycje to: przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Wyryki-Kolonia, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wyrykach-Połód, kompleksowa modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów użyteczności publicznej, kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, przebudowa budynku starej szkoły w Zahajkach na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz inwestycje drogowe na odcinkach Horostyta-Ignaców, Wyryki-Adampol (tzw. Małoziemce), Adampol (tzw. Kolonia), Kaplonosy (tzw. Ferma) oraz Wyryki-Połód (przy ośrodku zdrowia). – W roku 2023 na inwestycje przeznaczymy blisko 2/3 zaplanowanego budżetu, więc będzie to czas szczególnie trudny i wymagający. Inwestycje są możliwe wyłącznie dzięki skutecznie pozyskanym środkom zewnętrznym, wkład własny gminy nie powinien przekroczyć 10 procent. Do przebudowy pozostają nam drogi w Suchawie oraz około 10 krótszych odcinków w kilku innych miejscowościach, przy których są zabudowania mieszkalne. W tym roku planujemy pozyskanie środków na ich przebudowę. Dziękuję pani skarbnik Małgorzacie Chudaś za przygotowanie tego wyjątkowego w skali naszej gminy budżetu, a radnym za otwartość i jego jednogłośne przyjęcie, co pozwala na sprawne wejście w nowy rok budżetowy i sukcesywną realizację zaplanowanych zadań – mówi wójt Mirosław Torbicz. (bm)