Rodzice z uczniami aranżują pracownię

Uczniowie klasy Ib XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. S.F.Paleolog w Lublinie wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami języka niemieckiego przystąpili do realizacji projektu „Niemiecki ma klasę”.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie są obecnie jednym z 115 zespołów biorących udział w konkursie, nad którym patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej. Partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a instytucją wspierającą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. – Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę – wyjaśnia Grażyna Wójcik-Josicz, nauczycielka niemieckiego w XVIII LO. Uczniowie muszą więc wybór aranżacji swojej sali solidnie przemyśleć. Liczy się również współdziałanie i szukanie nowoczesnych rozwiązań. Obecnie licealiści są już na etapie przygotowań do realizacji projektu. Zorganizowali kiermasz świąteczny własnoręcznie wykonanych wyrobów, a zebrane środki przeznaczyli na renowację szkolnych sprzętów. W projekt zaangażowali się także ich rodzice, którzy pracując społecznie, odnowili stare i zniszczone szkolne meble. Przed nimi jeszcze sporo pracy, dlatego szukają sponsorów i dalszych środków na upiększenie swojej pracowni. – Zmieniona klasa służyć będzie wszystkim uczniom, także tym ze szkoły podstawowej – podkreśla Grażyna Wójcik-Josicz.(EM.K.)