Rolniku, nie przegap terminu!

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR w gmachu przy pl. Niepodległości 1. W tym roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy na jednym formularzu. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał już od Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.
Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli nie tylko uniknąć długich kolejek, ale da szansę na szybką ocenę oraz możliwość poprawienia błędów. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR powiadomi o brakach, które trzeba będzie usunąć najpóźniej do 10 czerwca. W przeciwnym razie wniosek o przyznanie płatności będzie rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.
Złożenie wniosku po 16 maja oznacza niższe dopłaty. Za każdy dzień zwłoki Agencja pomniejszy płatność o 1 proc. Ostateczny termin składania wyników mija 10 czerwca.
Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl. (bf)