Kiedy rozliczysz swój pierwszy PIT?

PITY z rozliczeniem dochodów małoletniego dziecka

Kiedy dziecko małoletnie uzyskuje dochody, obowiązek złożenia deklaracji podatkowej ciąży na jego rodzicach lub opiekunach prawnych. Co do zasady podlegające opodatkowaniu dochody dzieci niepełnoletnich są rozliczane przez rodziców w dwojaki sposób:

 • przez doliczenie dochodów dzieci do dochodów rodziców
 • przez złożenie deklaracji rocznej w imieniu dziecka.

Dziecko małoletnie to takie, które nie ukończyło osiemnastego roku życia. Wyjątkiem jest tu kobieta, która w wieku powyżej 16 lat a przed ukończeniem 18 lat, za zezwoleniem sądu, wstąpi w związek małżeński i uzyska status osoby pełnoletniej.

Dochody małoletnich dzieci rozliczane wspólnie z dochodami rodziców/opiekunów to:

 • renty krajowe i zagraniczne podlegające opodatkowaniu w Polsce,
 • kwoty wypłacane z tytułu praw majątkowych (jak np. wynagrodzenie zmarłego rodzica z jego zakładu pracy),
 • zyski z inwestycji pieniężnych,
 • przychody z najmu, jeśli rodzice mają prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
 • kwoty pozyskane z innych źródeł,
 • zyski/lub straty z działalności gospodarczej.

Nie wszystkie dochody  dziecka mogą być doliczone do dochodów rodziców. Dochody dziecka niepełnoletniego, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców to:

 • wynagrodzenie za pracę zarobkową dziecka,  z umowy zlecenia lub o dzieło, a także wynagrodzenie za staż i  praktyki uczniowskie.
 • stypendia ( w części podlegającej opodatkowaniu) oraz
 • przedmioty oddane im do swobodnego użytku.

Kiedy dochody dziecka, nie mogą być doliczone do dochodów rodziców,  w imieniu dziecka roczną deklarację podatkową składają  przedstawiciele ustawowi, rodzice. Wypełniaja  wtedy odrębną deklarację niezależnie od własnego zeznania, w której wpisuje się dane dziecka, a podpis składają  rodzice.

PITY dziecka pełnoletniego

Po osiągnięciu pełnoletności dzieci same składają roczne zeznania podatkowe – PITY.

Oznacza to, że po roku, w którym ukończysz 18 lat i uzyskasz dochody podlegające opodatkowaniu, sam będziesz musiał złożyć swój pierwszy PIT.

Rozliczenie roczne PIT obowiązuje, jeśli oprócz dochodów zwolnionych z podatku (np. większość stypendiów) uzyskamy jakiekolwiek inne, np z pracy wykonywanej w czasie wakacji. Jeśli dochód jest niewielki i nie przekracza kwoty wolnej od podatku, podatku nie zapłacimy. Jeśli jednak pracodawca czy zleceniodawca pobierał z naszego wynagrodzenia zaliczki na pit (a tak jest najczęściej), to po złożeniu deklaracji rocznej PIT 37 otrzymamy z urzędu skarbowego zwrot tych zaliczek do kwoty 556,02 zł. Warto pamiętać o podaniu na skladanym druku numeru konta bankowego do przelania pieniędzy z nadpłaconego podatku.

Dochody z innych źródeł, np. z działalności gospodarczej, kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości, najmu opodatkowanego ryczałtem wykazuje się na innych drukach niż PIT 37, który przeznaczony jest wyłącznie do rozliczenia dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatników i ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli nie uzyskaliśmy  w roku podatkowym żadnych dochodów (np. jesteśmy na utrzymaniu rodziców), to nie składamy żadnych pitów. Obowiązku rozliczenia z fiskusem nie mają też osoby jeśli jedynym ich dochodem w roku była renta rodzinna. Wtedy zostają rozliczeni  z fiskusem przez organ rentowy. Nie można jednak poprzestać na rozliczeniu przez ZUS w przypadku uzyskania  dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej oraz wtedy, gdy chcemy skorzystać z ulg podatkowych albo przekazać 1% podatku na działalność organizacji pożytku publicznego.

Kiedy i jaki sposób można złożyć PIT

Zeznania za miniony rok podatkowy należy złożyć w pierwszych miesiącach roku następnego. Teoretycznie można składać pity już od 1 stycznia. Nie zawsze jest to możliwe, jeśli nie mamy danych do rozliczenia podatku. Najczęściej podatnicy czekają na informacje od płatników, (niezbędne do rozliczenia) v i otrzymują je przed końcem lutego.

Podatnicy, którzy prowadzą własną dokumentację księgową związaną z przychodami opodatkowanymi w formie ryczałtu składają pity w terminie do 31 stycznia.  Pozostałe pity składamy do końca kwietnia, a w 2017 roku do 2 maja ( 30 kwietnia jest to dzień wolny od pracy).

Forma zeznania zależy od wyboru podatnika. Można złożyć deklarację papierową lub rozliczyć pit online.

Pit online łatwo rozliczyć z programem PITax pl Łatwe podatki. Nie trzeba czytać zawiłych instrukcji ani przepisów podatkowych.  Program stawia proste pytania, aby dobrać odpowiednią deklarację oraz załączniki do niej i wykonuje wszystkie obliczenia zgodnie z obowiązującymi regułami. Możemy liczyć na  optymalne odliczenia  z tytułu ulg podatkowych.

Z programu PITax pl Łatwe podatki możemy korzystać  na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu (komputerze, laptopie, palmtopie, smartfonie). Program jest kompatybilny z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. i można rozliczać pity o dowolnej porze, we wszystkie dni  tygodnia.

Poprawnie wysłane zeznanie otrzyma status “ 200”  i będziemy mogli pobrać UPO – dokument potwierdzający  odbiór deklaracji przez urząd skarbowy online.

Artykuł sponsorowany