Sienkiewicz także w Piątce

W bibliotece Zespołu Szkół nr 5 w Krasnymstawie odbyła się szkolna edycja Narodowego Czytania.

Czytano Quo vadis Henryka Sienkiewicza, które w głosowaniu pokonało Chłopów Władysława Reymonta, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Popioły Stefana Żeromskiego oraz powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie. Quo vadis czytały: dyrektor Justyna Haładyj, wicedyrektor Bożena Mąka, pedagog Alicja Bolesta, psycholog Inga Droszcz, Marzena Krzysztofiak – nauczycielka klas młodszych oraz Karolina Winiarczyk – przewodnicząca rady rodziców. (k)