Śledczy ryją

Nie ma końca kontrolom i śledztwom prowadzonym przez organy ścigania w związku z działalnością samorządu województwa. Tym razem agenci CBA interesują się działalnością Departamentu Gospodarki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Politycy PiS straszą, że to jeszcze nie koniec sensacji. Przedstawiciele koalicji PO-PSL również nie mają złudzeń, że ktoś zostawi w ich spokoju.
CBA bada realizację zadania „Marketing gospodarczy województwa lubelskiego” finansowanego z tzw. środków unijnych, a w szczególności okoliczności wyjazdu blisko 100-osobowej misji przedsiębiorców i samorządowców z Lubelszczyzny do Izraela w czerwcu tego roku. Uwagę śledczych zwrócić miał wyjątkowo wysoki koszt całej imprezy, w nikły tylko sposób powiązanej z ogólnymi założeniami i zakładanymi celami projektu. Z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego „weszła” do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, sprawdzając, czy jego kierownictwo nie przekroczyło swoich uprawnień i dopełniło obowiązków przy zrzekaniu się na rzecz marszałka zarządu zajmowanych przez tę instytucję nieruchomości. Śledztwo zostało wszczęte po doniesieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
TAK