Radziły chełmskie osiedla – SŁONECZNE. Krzyki i brawa

Tak emocjonującego zebrania rady osiedla Słoneczne dawno już nie było. Przewodniczący Wiesław Wróblewski z trudem przywoływał przekrzykujących się mieszkańców do porządku. Kontrowersje wzbudziła idea budżetu obywatelskiego.

Jeszcze zanim zebranie się rozpoczęło wśród mieszkańców rozgorzała dyskusja na temat nowo pobudowanej drogi przy ul. Pszennej. Jedna z tamtejszych mieszkanek skarżyła się Krzysztofowi Tomasikowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie, że odmówiono jej możliwości dostarczenia na posesję betonu na ogrodzenie, ze względu na obowiązujące ograniczenie tonażu do 3,5 t. Dyrektor Tomasik stwierdził, że jeśli mieszkańcy nie chcą takiego ograniczenia, to można je znieść i dopuścić do jazdy pojazdy o masie 40 ton, ale wtedy droga bardzo szybko zostanie zniszczona. Tematu nie rozstrzygnięto. Największą dyskusję wywołały nie wnioski do przyszłorocznego budżetu miasta, ale sprawa budżetu obywatelskiego. Wielu mieszkańców osiedla twierdziło, że inwestycje typu budowa chodników, dróg czy odbudowa muru cmentarnego powinny być wykonywane przez miasto, a nie w ramach budżetu obywatelskiego, z którego realizowane powinny być np. budowy placów zabaw. Największe zastrzeżenia w tej sprawie miała radna Anna Mirzwa, która stwierdziła, że cudowna idea budżetu obywatelskiego została zmarnowana. Marek Kołtun, członek rady osiedlowej, były strażnik miejski nazwał budżet obywatelski farsą i mydleniem oczu mieszkańcom. Zasugerował, aby miasto wprowadziło trzeci budżet, przekazany radom osiedlowym, które same zdecydowałyby, jakie inwestycje są najbardziej potrzebne na ich osiedlach. Dyrektor Tomasik był oburzony takimi głosami.

– Do budżetu miasta wpisywane są wnioski kilku mieszkańców, którzy najbardziej krzyczą na radach osiedla – stwierdził dyrektor Tomasik. – Budżet obywatelski to najbardziej demokratyczna i uczciwa forma rozdzielenia pieniędzy, bo większość mieszkańców sama decyduje, na co chcą je wydać. To chełmianie zdecydowali, że chcą budżetu obywatelskiego.
Temat podzielił mieszkańców, którzy zaczęli się przekrzykiwać. Wiesław Wróblewski, przewodniczący rady osiedla, próbował przywołać ich do porządku. W końcu Andrzej Suski, radny osiedlowy, na co dzień pracownik MPGK postulował o to, aby ujawnić, kto jest autorem poszczególnych wniosków do budżetu obywatelskiego.
– Nie przyszło mi do głowy, że będą tego typu pytania, dziś z przypadku rozmawiamy o budżecie obywatelskim, bo temu tematowi w całości ma być poświęcone czwartkowe spotkanie – stwierdził Wróblewski. – Naszym zadaniem jest zgłosić wnioski do budżetu miasta na 2017 r.

Jeden z mieszkańców zaapelował do miejskich radnych z osiedla Słoneczne, aby się dogadali i zaczęli głosować na korzyść ich osiedla, a nie ze względu na przynależności polityczne.
– Proszę się zapisać do jakiegoś klubu, jeśli pan zostanie radnym, to zobaczę, w jaki sposób pan będzie głosował – poradziła mu radna Mirzwa.
Emocje rozładował swoją wypowiedzią pan Emil, mieszkaniec ul. Pszennej, który podziękował dyrektorowi Tomasikowi i prezydent Agacie Fisz za „doskonałą” nakładkę przy jego ulicy.
– Po 66 latach doczekałem się asfaltu, jest pięknie – mówił pan Emil, bijąc brawo. – Ja już mogę umierać, bo jest ulica i jak mnie będą wieźli to z trumny nie wypadnę.
Mieszkańcy zwrócili uwagę na brak odpowiedniego oznakowania drogowego przy ul. Pszennej, Rusałki, Metalowej. Nie podobało im się też, że przy ul. Rodziewiczówny powstało oświetlenie, które – według mieszkańców – w znacznej części było zbędne, bo wiele lamp stoi „w szczerym polu”. Poruszono też temat konieczności budowy drogi do posesji przy ul. Lwowskiej od nr 102 do nr 127. Wniosek ten od wielu lat zgłaszany jest do budżetu, ale dotąd nie doczekał realizacji.
Wnioski rady osiedla Słoneczne do projektu budżetu miasta na 2017 r.: wykonanie oświetlenia pozostałego odcinka ul. Pszennej od nr 1 do nr 13; wykup działek i przygotowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z chodnikami do posesji w obszarze ul. Lwowskiej od nr 102 do nr 127; remont chodników przy ul. Wirskiego i ul. 15-tego Sierpnia; budowa chodników wzdłuż ulic Karłowicza, Metalowej i Złotej; wykonanie w obszarze ul. Pszennej utwardzenia nawierzchni dróg bocznych; wykonanie remontu kolejnego odcinka drogi ul. Wieniawskiego; wykonanie oświetlenia w drugiej części ul. Żółkiewskiego; remont nawierzchni ul. Pszennej od nr 70A do końca i ul. Żółkiewskiego wraz z położeniem nowej warstwy nakładki asfaltowej. (mo)