Sprostowanie

W artykule „Ma natychmiast wrócić do pracy”, opublikowanym w „Nowym Tygodniu. Tygodniku Lokalnym” Nr 24 z dn. 12-18 czerwca 2023 roku oraz na stronie internetowej tej gazety w dniu 15 czerwca 2023 roku, znalazły się wskazane niżej nieprawdziwe informacje.

Nie jest prawdą, że obydwie osoby zwolnione dyscyplinarnie z pracy w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie w połowie 2022 roku pierwsze”dyscyplinarki” dostały od Dyrektora Andrzeja Gołąba już na początku 2021 roku. W rzeczywistości osobom tym doręczono wówczas wypowiedzenia umów o pracę (z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia), nie zaś oświadczenie o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Nie jest prawdą, że doszło wtedy do stanowczej interwencji starosty Andrzeja Leńczuka, ani też nie wpadł on do gabinetu Dyrektora i w „żołnierskich słowach” powiedział mu co ma zrobić. Podkreślić trzeba, że Dyrektor Muzeum nie jest podwładnym Starosty, a sytuacja, którą przedstawia autor artykułu nie miała miejsca. Nieprawdą jest też, że Andrzej Gołąb pracownikom tłumaczył, że zwolnienia były tylko żartem.

Nie jest prawdą, że przed złożeniem dwojgu pracownikom Muzeum oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia w połowie 2022 roku Dyrektor Muzeum nie spytał o opinie związku zawodowego. O takie opinie Dyrektor wystąpił – zostały one złożone przez związek zawodowy po terminie, ponadto nie miały one charakteru wiążącego.

Nie jest prawdą, że Andrzej Gołąb nie odpowiedział na prośbę autora artykułu o komentarz do wyroku z dnia 7 czerwca 2023 roku. Na sms-ową prośbę o komentarz wysłaną dnia 9 czerwca 2023 roku Andrzej Gołąb odpowiedział w ciągu 24 godzin, mailem wysłanym dnia 10 czerwca 2023 roku. Andrzej Gołąb

News will be here