Stara szkoła do przebudowy

Świetlica w szkole, place zabaw oraz kilka nowych dróg – takie inwestycje wkrótce będą realizowane w gminie Wyryki. Na razie nie ma problemów z wyłonieniem wykonawców, a co najważniejsze, przedsiębiorstwo, które będzie przebudowywać szkołę w Zahajkach na świetlicę, zmieściło się w zakładanym budżecie, co teraz jest rzadkością.

Firma VIRTUS s.c. z Lublina będzie wykonawcą „Przebudowy starej szkoły w Zahajkach na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Oferty złożyło pięć przedsiębiorstw, oferta z Lublina była najniższa i, co ważne, zmieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. Gmina ma zaplanowane na to zadanie 2 mln zł, w tym aż 1,96 mln zł zostało pozyskane w ramach III Naboru Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Granty PPGR.

Wkład własny wynosi zaledwie 40 tys. zł, czyli 2% kosztu inwestycji plus koszty nadzoru inwestorskiego. Wsparcia na to zadanie udzieliły sołectwa Zahajki i Zahajki-Kolonia, przeznaczając swój tegoroczny fundusz sołecki na zaplanowaną inwestycję. – Co cieszy, na kilka dni przed wyłonieniem wykonawcy we wsi Zahajki powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Kresowe Zahajki”, któremu zostanie powierzona piecza nad świetlicą – mówi wójt gminy Mirosław Torbicz.

Do budowy bądź przebudowy w 2023 roku zaplanowanych jest również kilka dróg gminnych. Pod koniec stycznia został ogłoszony przetarg na drogi gminne: Horostyta – Ignaców, Wyryki-Adampol (tzw. Małoziemce), Adampol (tzw. Kolonia), Kaplonosy (tzw. Ferma) oraz Wyryki-Połód (przy ośrodku zdrowia).

– Na oferty czekamy do 16 lutego. Ponadto niebawem rozpocznie się budowa drogi w Wyrykach – Kolonii, na którą wykonawca został wyłoniony jeszcze w ubiegłym roku. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie także przetarg na budowę niedużego placu zabaw w Kaplonosach – Kolonii na tzw. Siedliskach oraz przebudowę placu zabaw w Suchawie, którego stan techniczny jest bardzo zły i część urządzeń wymaga wymiany na nowe – dodaje Torbicz. (bm)