Święto plonów w Siennicy Nadolnej

Za nami Dożynki Wiejskie w Siennicy Nadolnej. Organizatorami uroczystości były: Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Nadolnej, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka oraz Gminne Centrum Kultury.

Starostami dożynek byli Joanna Grządkowska i Edmund Manachiewicz. Imprezę rozpoczęła uroczysta msza celebrowana przez ks. Ryszarda Ostasza oraz ks. Zbigniewa Kulika. Kolejnym punktem programu była część obrzędowa oparta na oryginalnym scenariuszu Anieli Sadlakowej, wieloletniej organizatorki dożynek w okresie międzywojennym i powojennym, przygotowana przez Annę Soból z udziałem członkiń KGW, Rady Sołeckiej, strażaków oraz miejscowych dzieci i młodzieży. W imprezie wzięli udział: Henryk Czerniej – wicestarosta, Mirosław Berbeć – przewodniczący rady gminy Krasnystaw, Tomasz Barczuk – zastępca wójta gminy Krasnystaw oraz Edyta Gajowiak-Powroźnik – sekretarz gminy. Na pikniku wystąpili: Klub Solisty, kapela Cukrowniacy, zespół Melodia i zespół Rainbow. (k)