Szkoły pod lupą

Pod względem technicznym prawie wszystkie szkoły są w pełni przygotowane na przyjęcie nowych uczniów. Te, w stosunku do których wystąpiły zastrzeżenia, mają czas na dokończenie prac remontowych. Przy niektórych placówkach trzeba też poprawić oznakowanie – tak, by dzieci były bezpieczne.

Jak co roku przed 1 września chełmski sanepid przeprowadził w miejskich i powiatowych szkołach kontrole dotyczące przygotowania placówek do przyjęcia uczniów. Prawie wszystkie z 17 skontrolowanych wypadły pozytywnie. W dużej części z nich podczas wakacji przeprowadzone zostały drobne remonty (renowacje podłóg, wymiana oświetlenia, itp.). Jedyną chełmską szkołą, która nie zakończyła modernizacji na czas, jest ZSO nr 8. Remont boiska powinien się jednak zakończyć w połowie września, a na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego dyrekcja zespołu szkół nie ma wpływu. Z końcem remontu sali gimnastycznej nie wyrobił się przed początkiem nowego roku szkolnego Zespół Szkół w Dorohusku.
Droga do szkoły powinna być bezpieczna. Niestety, nie zawsze tak bywa, dlatego w ubiegłym tygodniu przegląd placówek oświatowych i terenów wokół nich przeprowadziła też chełmska policja wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i urzędnikami chełmskiego magistratu. Tylko w stosunku do trzech pojawiły się zastrzeżenia. Przy SP nr 4 należy wymienić znak drogowy „uwaga dzieci”, przy ZSO nr 8 – odmalować linię ciągłą na odcinku pomiędzy dwoma przejściami dla pieszych, a przy ZSO nr 7 – zbudować nowe przejście w miejscu, gdzie młodzież z osiedla Gwarek wydeptała własne, skracając sobie drogę do szkoły. Prace mają zostać wykonane w najbliższych dniach. (pc)