Szpak starostą, Piwko na czele rady

Powiat krasnostawski ma nowego – starego starostę, Janusza Szpaka, szefa krasnostawskiego PSL. Po dwóch latach ma go zastąpić Piotr Jelonek. Na stanowisku wicestarosty pozostał Marek Nowosadzki, choć dzień przed sesją inaugurującą nową kadencję PiS niespodziewanie zaproponował mu stanowisko starosty. Z nowo wybranych radnych nikt jednak nie sprzeniewierzył się woli wyborców i zmiana władzy w powiecie stała się faktem. Nowym przewodniczącym rady został Marek Piwko.

W poniedziałek 6 maja br. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga zawarły ostateczny sojusz, na mocy którego mają rządzić powiatem krasnostawskim przez najbliższe pięć lat. Obie formacje dokonały również podziału najważniejszych stanowisk. Do tego paktu przystąpił też radny Stanisław Repeć z KWW „Niezależni” Teresy Hałas.

Tego samego dnia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na jeszcze jeden ruch, by ratować władzę w powiecie. Andrzej Leńczuk, ustępujący starosta, złożył swojemu dotychczasowemu zastępcy Markowi Nowosadzkiemu, który do rady tym razem dostał się z Trzeciej Drogi, propozycję objęcia funkcji starosty. Mające siedem głosów w radzie PiS wiedziało, że jeśli Nowosadzki przyjmie kuszącą ofertę, bez problemów przekona też Repecia i inną radną z „Niezależnych”, Jolantę Strefner do poparcia jego kandydatury. Żeby rządzić starostwem trzeba mieć co najmniej dziesięciu radnych. Prawo i Sprawiedliwość tyle właśnie by miało…

Nowosadzki dał jednak Leńczukowi wyraźnie do zrozumienia, że nie zawiedzie swoich wyborców i nie wyłamie się z porozumienia Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Mimo to na sesji Andrzej Leńczuk postanowił oficjalnie zgłosić kandydaturę Nowosadzkiego na starostę powiatu krasnostawskiego. Przez moment na sali obrad zapanowała konsternacja. Ten jednak nie wyraził zgody, powtarzając raz jeszcze, że decyzję, co do swojej przyszłości w samorządzie podjął już wcześniej i będzie z Trzecią Drogą.

Wcześniej PiS próbowało w podobny sposób skusić do przejścia na swoją stronę radnego KO, Mariusza Frąca, oferując mu stanowisko wicestarosty, ale Frąc też pozostał wierny woli swoich wyborców.

Koalicjanci na stanowisko starosty, zgodnie z zapowiadanym przez nas scenariuszem, zgłosili Janusza Szpaka, prezesa krasnostawskich ludowców. PiS, po tym jak Nowosadzki nie wyraził zgody na kandydowanie, zgłosiło z kolei Lucjana Cichosza, co również przewidywaliśmy. W głosowaniu tajnym niespodzianek nie było. Jedenaście do ośmiu wygrał Szpak i po blisko 5,5 latach ponownie zasiadł w fotelu starosty. Będzie nim przed najbliższe dwa lata, a następnie zastąpi go Piotr Jelonek, przewodniczący lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej. Tak stanowi umowa koalicyjna.

Wicestarostą krasnostawskim, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na pełne pięć lat ponownie wybrano Marka Nowosadzkiego. Członkami zarządu zostali: Mariusz Frąc, Piotr Jelonek i Krzysztof Gałan. Pierwszy z nich, po zmianach w statucie powiatu, które mają zapaść jeszcze w maju, obejmie etatową funkcję członka zarządu.

Zanim rada zajęła się wyborami członków zarządu, wyłoniła przewodniczącego. Koalicjanci zgłosili Marka Piwko, co było wcześniej ustalone, a PiS desygnował Witolda Boruczenko, dotychczasowego przewodniczącego. Wygrał Piwko, na którego głos oddało jedenastu radnych. Ośmioro opowiedziało się za Boruczenko.

Wiceprzewodniczącymi rady powiatu zostali Andrzej Korkosz i Marcin Zając. Obaj dostali po dziesięć głosów. Kontrkandydatką pierwszego z nich była Jolanta Strefner, którą poparło osiem osób. Jeden z radnych w obu głosowaniach wstrzymał się od głosu. Zając z kolei nie miał konkurencji, ale ośmioro radnych głosowało przeciwko niemu.

Niebawem należy spodziewać się zwołania kolejnej sesji, na której zostaną ustalone wynagrodzenie dla starosty oraz ryczałty dla członków zarządu i radnych. Rada musi również powołać składy komisji stałych. Koalicjanci zdecydowali, że przewodniczącym komisji finansów, rozwoju gospodarczego, samorządu i etyki ma zostać radny Marcin Lis z Koalicji Obywatelskiej. Komisją rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska ma pokierować Piotr Raczkowski z Trzeciej Drogi.

Na czele komisji bezpieczeństwa publicznego, drogownictwa i komunikacji ma stanąć Stanisław Repeć z „Niezależnych”. Przewodniczących komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji, komisji zdrowia i polityki społecznej wskaże Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiadomo jeszcze, co będzie z przewodniczącym komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej. Zgodnie z umową koalicyjną to stanowisko ma obsadzić Trzecia Droga, ale wszyscy jej radni już mają przydzielone funkcje… (d)

News will be here