Teatralne odkrywanie emocji

Po wielu tygodniach warsztatów, prób i ciężkiej pracy uczestnicy Przeglądu Teatrów Profilaktycznych pokazali się na scenie. Niezwykłe przedstawienia zrobiły ogromne wrażenie na publiczności.
Przegląd Teatrów Profilaktycznych „Żyć Pełnią” odbył się w Świdniku już po raz trzynasty. Dwudniowe święto wypełnione przedstawieniami co roku organizuje świdnickie Miejskie Centrum Profilaktyki. Zanim jednak młodzi wykonawcy staną na scenie, przez wiele tygodni pracują nad swoimi przedstawieniami.
– Główny nacisk kładziemy na stronę terapeutyczną i profilaktyczną spektakli. Grupy teatralne objęte są warsztatem teatralnym – mówi Ewa Kossowska, kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku – Ważne dla nas są odczucia dzieci, dialog z młodszym pokoleniem. Młodzież angażowana jest w tworzenie scenariuszy. W ten sposób wyraża swój pogląd na świat, swoje obawy, oczekiwania i potrzeby. Do głębokiej refleksji zmusza tematyka młodzieżowych spektakli. Mówią one o różnych formach przemocy wśród młodzieży, samotności, odrzuceniu, tęsknocie i miłości. Teatr profilaktyczny odwołuje się do najważniejszych wartości w życiu człowieka.
W miniony wtorek młodzi artyści zaprezentowali się w Miejskim Ośrodku Kultury konsultantom i szerokiej publiczności. Przegląd cieszył się wśród widzów ogromną popularnością. Na każdym przedstawieniu sale widowiskowe były szczelnie wypełnione.
– Na scenie zaprezentowało się 10 grup teatralnych ze Świdnika. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych obejrzeliśmy 5 widowisk teatralnych, w części dla starszej publiczności – cztery spektakle młodzieżowe i jeden z udziałem osób dorosłych – mówi Ewa Kossowska. – Cieszy coraz wyższy poziom spektakli, czystość i wyrazistość sceniczna, dbałość o stronę muzyczną i plastyczną widowisk.
W środę uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody i dyplomy. Przyznała je rada konsultantów w składzie: Barbara Kasprzak, Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski. Jak podkreślają organizatorzy, upominki były przeznaczone dla każdej osoby, która wystąpiła w przeglądzie. Specjalne wyróżnienie zostało również przyznane Magdalenie Gremplewskiej za rolę córki czarodziejki w spektaklu „Czary – mary” teatru „Iskierki”.(kal)

Przyznane wyróżnienia:

– Teatr „Bez Nazwy” (SOSW w Świdniku) za rozwijanie tradycji czarnego teatru oraz humor sceniczny w etiudzie teatralnej „Inny nie znaczy gorszy”;
– Zespół „Chochliki” (SP nr 3 w Świdniku) za oprawę plastyczną, umiejętne ogrywanie przestrzeni i dyscyplinę sceniczną aktorów w spektaklu „Cztery pory roku”
– Teatr „Iskierki” (SP nr 3 w Świdniku) za nastrojowość i oprawę muzyczną spektaklu „Czary mary”
– „Dziecięcy Teatr Ruchu” (MOK w Świdniku) za spójność kolorystyczną kostiumów w obrazku scenicznym „Suita piracka”
– „Teatr Lalki i Formy” (MOK w Świdniku) za czystość formy w etiudach teatralnych
– Teatr „Aplauz” (MCP w Świdniku) za umiejętny przekaz istotnego problemu w syntetycznej formie teatralnej oraz bardzo dobrą koncentrację aktorów spektaklu „W sieci”
– Teatr „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” (Gimnazjum nr 1 w Świdniku) za interesujący scenariusz autorski poruszający ważne problemy relacji wśród młodzieży w spektaklu „Zaczarowane lustro”
– Teatr „Na skrzydłach” (Gimnazjum nr 3 w Świdniku) za dobre tempo i umiejętne operowanie przestrzenią sceniczną w spektaklu „Gościnność”
– Teatr „Bajkoluby” (MCP i Fundacja Artystyczna) za poetycki nastrój i magię teatralną w spektaklu „Pień o słońcu niewyczerpanym”;
– Teatru „Puk – Puk” (MOK w .Świdniku) za pełny emocji, prawdy i piękna spektakl „Wnętrze”;