Tynkowanie w jeden dzień? Teraz to możliwe!

Czas to pieniądz – to prawda stara jak świat, która świetnie wpisuje się w realia budowlanych inwestycji. Wychodząc jej naprzeciw, firma Baumit oddaje do dyspozycji wykonawców i inwestorów linię produktów Speed, pozwalających wykonać tę samą pracę w znacznie krótszym czasie.
Grupie tej przewodzą szybkowiążące tynki cementowo-wapienne: MPI 30 Speed wraz z jego lekką odmianą – MPI 30 L Speed. Pionierski MPI 30 Speed do każdego rodzaju pomieszczeń – w tym również tych o podwyższonej wilgotności – idealnie sprawdza się w sytuacjach, w których wykonawcy zależy na szybkiej realizacji robót. Daje on bowiem możliwość rozpoczęcia i zakończenia prac tynkarskich na przestrzeni kilku godzin. Ulepszona formuła tynku zapewnia skrócenie czasu potrzebnego do jego zacierania z nawet kilkunastu do zaledwie ok. 2-3 godzin, niezależnie od grubości kładzionej warstwy, temperatury czy chłonności podłoża. Oznacza to tyle, że prace tynkarskie można rozpocząć i zakończyć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia roboczego. Tym samym MPI 30 Speed stwarza możliwość tynkowania ścian również w piątek, kiedy to zwyczajowo takich prac już się nie podejmuje przy standardowych tynkach cementowo-wapiennych, wymagających zatarcia po ok. 12 godz. Porównując – w pięć dni roboczych można wykonać nawet ponad 30% więcej prac w stosunku do standardowych tynków. Jednak innowacyjne produkty firmy Baumit pozwalają nie tylko na znaczące przyspieszenie całości robót na obiekcie, lecz także – z uwagi na przewidywalność czasu obróbki – lepsze rozplanowanie zadań.