Ubezpieczenia za granicą – ile obowiązują polisy turystyczne?

Osoby wybierające się za granicę powinny pamiętać o tym, iż za granicą potrzebują ubezpieczenia kosztów związanych z leczeniem szpitalnym, poważnym wypadkiem czy utratą bagażu. Jego brak skutkuje koniecznością pokrycia wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Ubezpieczenia za granicą są więc koniecznością, zwłaszcza jeśli chodzi o ubezpieczenie kosztów leczenia https://www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/.

Polisa turystyczna – dla kogo i na ile?

Ubezpieczenia za granicą są potrzebne wielu osobom. Polisy turystyczne są kierowane nie tylko do osób, które wyjeżdżają poza Polskę na wczasy, ale także do tych, które planują podróże służbowe lub naukę poza krajem. Ubezpieczenia dla osób przebywających za granicą mają zatem różny okres obowiązywania i karencji.

Dla osób, które wyjeżdżają za granicę na wczasy, towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały polisy chroniące przez 7 lub 14 dni, a dla osób planujących pracę za granicą – ubezpieczenia obowiązujące nawet przez okres 12 miesięcy. Dzieci, uczące się poza Polską, mogą natomiast korzystać z polisy obowiązującej w czasie roku szkolnego, a studenci – w czasie roku akademickiego lub wyjazdu w ramach programu Erasmus. Ponadto dla firm przygotowano ubezpieczenia, dzięki którym pracownicy w delegacjach są objęci polisą przez określoną liczbę dni w roku.

Co obejmuje ubezpieczenie?

  • W ramach polis turystycznych za granicą można korzystać z różnych form pomocy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Zobowiązuje się ono do:
  • pokrycia kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i transportu medycznego do Polski,
    wypłacenia odszkodowania za utracony bagaż, sprzęt sportowy lub elektroniczny,
  • opłacenia kosztów leczenia chorób przewlekłych,
  • pokrycia szkód spowodowanych przez turystę na mieniu innych osób lub mających wpływ na zdrowie innych osób,
  • udzielenia pomocy w przypadku utracenia dokumentów i rzeczy osobistych,
  • wsparcia w razie zachorowania na choroby tropikalne,
  • przetransportowania turysty do Polski, jeżeli w kraju pobytu dojdzie do zamachu terrorystycznego lub rozpoczęcia działań militarnych.

Szkody powstałe w trakcie pobytu za granicą zgłasza się poprzez infolinię, co umożliwia szybkie i bezproblemowe skorzystanie z pomocy medycznej. Jeżeli zgłosi się ubezpieczycielowi potrzebę skorzystania z wizyty u lekarza, doktor zbada ubezpieczonego w ciągu kilku godzin od wykonania telefonu. W przypadku leczenia szpitalnego lub wykonania zabiegów ratujących życie, polisa pokryje wszystkie koszty, które mieszczą się w sumie ubezpieczenia.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here