Uczniowie ruszyli śladami lokalnych bohaterów i…napisali książkę

Młodzież z Rudy-Huta w wyjątkowy sposób uczciła lokalnych bohaterów z okresu II wojny światowej. Przygotowała publikację, w której przypomniała ich sylwetki, wojenną tułaczkę i późniejsze losy. Efekty pracy przedstawiła podczas oficjalnej promocji książki „Zapomniani bohaterowie – reaktywacja pamięci”, połączonej z XII wojewódzkim konkursem „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego.

Wydawnictwo na temat lokalnych bohaterów to ukoronowanie działań uczniów w ramach innowacji pedagogicznej podjętej w mijającym roku szkolnym przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie – polonistki Anny Jabłońskiej, historyka Adama Marszaluka i informatyk Agnieszki Suszczyk.

– Zadaniem uczniów było odnalezienie świadków historii z czasów wojny dziejącej się na terenach Rudy-Huty i jej okolic. Odkrycie bohaterskich postaw żołnierzy, partyzantów, ale też zwykłych ludzi, których życie zasługuje na miano wyjątkowego. Bohaterowie ci spoczywają na okolicznych cmentarzach – wyjaśniają nauczyciele.

Głównym źródłem informacji dla uczniów byli krewni, przyjaciele i dzieci i wnuki bohaterów. To oni opowiadali o przodkach, przypominali ich historie, tułaczkę, późniejsze losy a także udostępnili fotografie, dokumenty, odznaczenia, zapiski rodzinne i pamiętniki. Uczniowie przeprowadzali z członkami rodzin wywiady, brali udział w warsztatach pisarsko-dziennikarskich pod kierunkiem specjalistów, wysłuchiwali prelekcji regionalistów.

W rezultacie powstała praca zbiorowa pod tytułem „Zapomniani bohaterowie –  reaktywacja pamięci”. Znalazły się w niej opowieści o Mikołaju Chemelczuku, Janie Ulewiczu, Józefie Borowskim, Zbigniewie Waldowskim, Mariannie Waseńczuk, Bolesławie Łukasiku, Józefie Wojnarskim, Wasylu Kisielu oraz Józefie i Janie Kantykach. Zostały odkryte na nowo przez Igora Psuję, Maximiliana Śliwińskiego, Faustynę Opolską, Wojciecha Walczuka, Ewelinę Dąbrowską, Wojciecha Sitarza, Juliana Skrzypca i Julię Oziębło, Artura Hamulczuka oraz Pawła Niedźwieckiego.

Uczniowie poświęcili wolny czas na przygotowanie publikacji. A efekty swojej pracy przedstawili 12 czerwca, podczas uroczystej promocji książki w Hucie Kultury w Rudzie-Hucie. Na uroczystość zaprosili rodziny bohaterów z publikacji. Obecni byli także przedstawiciele lokalnego samorządu, kuratorium oświaty, regionaliści i historycy oraz delegacje ze szkół. Dzięki technologii sztucznej inteligencji zebrani mogli obejrzeć ożywionych bohaterów, którzy sami opowiadali o sobie. Igor Psuja z klasy VIa wyrecytował wiersz o Mikołaju Chelemczuku, autorstwa Anny Jabłońskiej i otrzymał statuetką osobowość roku za wyróżniający wkład pracy nad przygotowaniem publikacji.

W dni promocji książki odbył się także XII wojewódzki konkurs „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego”, w którym wystartowało pięć drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP w Rudzie-Hucie w składzie: Julia Dąbrowska, Patrycja Zawiślańska, Wojciech Walczuk (opiekun Adam Marszaluk), drugie miejsce SP z Sawina w składzie: Michał Królikowski, Weronika Socha, Ewelina Suchoń (op. Iwona Wołoszkiewicz) a trzecie SP w Garbowie w składzie: Zuzanna Pszczoła, Emilia Wojcieszek, Natalia Tyniecka (op. Bożena Tuszyńska-Firlej). Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Lublinie. (bf)

News will be here