Uhonorowali docenta Leonida Kacejko

Aula na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej została nazwana imieniem docenta Leonida Kacejko, współzałożyciela i pierwszego prodziekana Wydziału Elektrycznego. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy znajdującej się przed salą miała miejsce 30 września w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

– Na początku lat sześćdziesiątych Leonid Kacejko dołączył do grupy entuzjastów, którzy pod wodzą docenta Stanisława Podkowy podejmowali niełatwe wysiłki związane z funkcjonowaniem i rozwojem w Lublinie Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Doprowadziło to do powołania w 1964 r. Wydziału Elektrycznego, którego został wykładowcą, a następnie docentem – opowiada prof. Henryka Stryczewska, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Leonid Kacejko, ojciec obecnego rektora lubelskiej politechniki Piotra Kacejko związany był z Wydziałem Elektrycznym ponad 21 lat. Zaczynał w 1964 r. jako starszy wykładowca Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. W latach 1968-1973 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego. W roku 1985 przeszedł na emeryturę, ale nie zerwał kontaktu z uczelnią.

Skoncentrował się na pracy z dyplomantami, których łączna liczba przekroczyła 150, a ostatnia promocja miała miejsce 2 dni przed Jego śmiercią. Rozpoczął także cykl prac badawczych związanych z potrzebami energetycznymi rolnictwa i kierunkami modernizacji sieci elektrycznych na wsi.

– Pomysł nadania auli imienia docenta Leonida Kacejko pojawił się jakiś czas temu. W 2004 r. nasza główna aula otrzymała imię pierwszego dziekana wydziału doc. Mieczysława Krzywickiego. Teraz przyszła kolej na pierwszego prodziekana, czyli właśnie doc. Leonida Kacejko. Ostateczną decyzję podjął Senat Politechniki Lubelskiej 12 września 2019 r.  – mówi prof. Henryka Stryczewska. (EM.K.)