UMCS w prestiżowym rankingu

Czasopismo „Nature” opublikowało raport „Nature Index 2016 Rising Stars”, w którym Polska została wymieniona jako pierwsza wśród „wschodzących gwiazd nauki”. Wśród wyróżnionych tam uczelni znalazł się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W rankingu dotyczącym państw Europy Południowej i Wschodniej na dwadzieścia pięć jednostek naukowych wymieniono aż osiem polskich. W ich gronie znalazł się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnia zajęła 22. miejsce.
Artykuły, które dały UMCS tak wysoką pozycję w rankingu, pochodzą z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Ich autorami są: Marek Rogatko, Karol. I. Wysokiński, Wiesław I. Gruszecki, Rafał Luchowski, Wojciech Grudziński, Mieczysław Jałochowski, Ryszard Zdyb i Krzysztof Murawski (wraz ze współpracownikami).

Pozostałe uczelnie i jednostki badawcze z Polski, wymienione w rankingu, to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2012-2015 indeks „Nature” dla Polski wzrósł aż o 34%. W raporcie podkreślono, że tak duża zmiana była możliwa dzięki powołaniu w 2011 r. Narodowego Centrum Nauki jako agencji wspierającej badania podstawowe, a także kilka lat wcześniej jej odpowiednika dla nauk stosowanych – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które stały się podstawowymi filarami grantowego systemu finansowania nauki. Zwrócono również uwagę na duże znaczenie funduszy unijnych. MG