Vivat, AZS!

Za nami Lubelski Bal Sportowca AZS. Podczas uroczystości, która odbyła się w gościnnych progach hotelu Victoria, podsumowano Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2015/2016. Gala połączona była z jubileuszem 70-lecia AZS UMCS Lublin.

 

Swoją obecnością akademicką galę zaszczycili między innymi przedstawiciele władz samorządowych na czele z wicemarszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Grabczukiem i prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem, rektorzy lubelskich uczelni, kierownicy SWFiS oraz członkowie Zarządu Głównego AZS.
O jubileuszu 70-lecia AZS UMCS mówili prezes Klubu Uczelnianego AZS UMCS Dariusz Gaweł oraz JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.
Zwieńczeniem wspomnień był krótki film przedstawiający historię rozwoju sportu na największej lubelskiej uczelni.
Podczas imprezy wspomniano także o szerokiej ofercie imprez i inicjatyw sportowych, w które zaangażowany jest AZS Lublin.
Są to między innymi Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, Lubelska Uniwersjada – Mistrzostwa Studentów I Roku, Test Coopera, Z UKS-u do AZS-u, Studiuj w Lublinie, program Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie oraz zajęcia sportowe z projektów Aktywny Student i Aktywny Lublin, realizowane dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Miasta Lublin.
Po krótkiej przemowie prezes Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego, prof. dr hab. Zdzisław Targoński, przystąpił do nagrodzenia trenerów najlepszych sekcji sportowych poprzedniego roku akademickiego, a także klubów uczelnianych.
Najlepszą uczelnią w rywalizacji sportowej w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego po raz kolejny okazał się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Co warte podkreślenia, w Akademickich Mistrzostwach Polski UMCS zajął w tym roku w klasyfikacji uniwersytetów drugie miejsce, ustępując pierwszeństwa tylko Uniwersytetowi Warszawskiemu, a w klasyfikacji generalnej AMP uplasował się na szóstej pozycji.
W Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 2015/2016 pozostałe miejsca na podium zajęły Politechnika Lubelska (drugie) i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (trzecie). W zawodach startowali reprezentanci aż 18 uczelni z Lubelszczyzny. Punktowało trzynaście klubów.
Na zakończenie gali podsumowującej AMWL 2015/16 nie zabrakło podziękowań i nagród – najważniejszym było nadanie tytułu: „Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego” prezesowi OŚ AZS Woj. Lubelskiego, prof. dr hab. Zdzisławowi Targońskiemu.
MAG