W komisji porażka, ale w radzie większość

Pomimo większości w radzie powiatu chełmskiego zarząd i starosta nie może liczyć na przychylność komisji rewizyjnej. Pokazało to już pierwsze posiedzenie, na którym opiniowano wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu za 2023 rok. Opinia komisji była negatywna. Co teraz?

W poprzedniej kadencji starosta Piotr Deniszczuk pozbył się niewygodnych członków komisji rewizyjnej, którzy chcieli wyjaśnić sprawę cichej inwestycji w Wierzbicy a może i innych nieprawidłowości, o których wiele mówiło się w powiecie. Odwołanych radnych zastąpiono przychylnymi, którzy nie widzieli potrzeby, aby drążyć tematy nadużywania władzy i wykorzystywania publicznego majątku.

W obecnej kadencji staroście udało się zdobyć większość w radzie i utrzymać władzę w powiecie. Wraz z koalicjantem z PiS rozdzielił wszystkie funkcje w zarządzie i radzie powiatu. Ale nie ma większości w najważniejszej komisji – rewizyjnej. Przed tygodniem pisaliśmy, że do komisji weszli przedstawiciele wszystkich czterech klubów oraz Bogusław Żelechowski, jako kandydat niezależny (chociaż wszedł do rady z listy G9). Tym samym opozycja ma trzy głosy. Co potwierdziło pierwsze posiedzenie, podczas którego komisja opiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu powiatu za 2023 rok.

W minioną środę (12 czerwca) był remis. Przeciw pozytywnej opinii głosowali Bernadeta Misiura z OdNowy i Jarosław Wójcicki z G9, a za byli Jerzy Walczuk od Deniszczuka i Bogusław Żelechowski. Od głosu wstrzymała się za to Elżbieta Wiorko z klubu PiS. Kolejnemu posiedzeniu w czwartek przyglądali się już Deniszczuk i wicestarosta Kwiatkowski. Tym razem Wiorko zagłosowała za pozytywną opinią w sprawie budżetu, ale front zmienił Żelechowski, który zagłosował przeciw. Tym samym komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Czym podpadł zarząd?

– Jesteśmy za wszystkimi inwestycjami, które realizuje powiat, ale zgodnie z przepisami. Nasze wątpliwości, co do budżetu budzi jednak fakt, że do tej pory, a czekamy na to od miesięcy, radni nie dostali informacji, jakie koszty poniósł powiat w związku z wykorzystywaniem autokaru Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. A są to publiczne pieniądze – mówi Jarosław Wójcicki, członek komisji rewizyjnej.

Co teraz? Negatywna opinia komisji trafi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wcześniej wydała pozytywną opinię dotyczącą realizacji budżetu powiatu za miniony rok. A ostateczne słowo i tak będzie miała rada powiatu, która będzie głosować nad absolutorium, a w której większość ma koalicja rządząca ze starostą Deniszczukiem. (bf)

News will be here