W Pokrówce opornie

Jakiś czas temu do Urzędu Gminy Chełm wpłynął wniosek o podzielenie sołectwa Pokrówka na dwa odrębne: Pokrówka (ul. Gminna nr 25, 25a, 25i, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43 i od nr 45 do ostatniego numeru ulicy, Wiosenna i Sportowa) i Bazylany (ul. Bazylany, Gminna od nr 1 do nr 24 i nr 26, 28, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44b, ul. Jarzębinowa, Łanowa, Majdańska, Majowa, Modra, Mostowa, Zielona, Cicha i Wesoła). Pod pismem podpisało się ok. 20 mieszkańców. Podział największego na terenie gminy sołectwa jest logiczny, co zgodnie przyznają radni gminni. Przeciwwskazań do niego nie ma, dlatego samorządowcy szybko wprowadzili koncepcję w życie i przeprowadzili tygodniowe konsultacje z mieszkańcami. Ich wyniki są zaskakujące.
– Konsultacje odbyły się w formie ankiet, które można było zanieść do sołtysa, urzędu gminy, ale też przesłać drogą elektroniczną. Na 1300 mieszkańców Pokrówki było jedynie 20 pobrań, z czego do sołtysa wpłynęło 13 ankiet, a do urzędu zaledwie 2. Łącznie kilkanaście na tak dużą liczbę mieszkańców – mówi Paweł Ciechan, sekretarz Urzędu Gminy Chełm.
To dziwne, bo wydawałoby się, że skoro temat wyodrębnienia Bazylan przewijał się już kilka lat temu, spora grupa ludzi wypowie swoje zdanie. Tym bardziej, że wystarczyło jedynie postawić X przy „Jestem za” lub „Jestem przeciw”. Jak przyznaje wójt gminy Wiesław Kociuba, z największą w gminie Pokrówką zawsze tak było: – Frekwencja w ostatnich wyborach na sołtysa była najmniejsza wśród wszystkich sołectw. Największa miejscowość w gminie, a tylko 20 osób oddało głosy – komentuje wójt.
Śladowe zainteresowanie mieszkańców nie wpłynie na dalszy przebieg postępowania administracyjnego. Po analizie ankiet wniosek o podział sołectwa zostanie przedłożony pod obrady rady. Ta najprawdopodobniej jednogłośnie zagłosuje „za”. Później zostanie już tylko wybór drugiego sołtysa. Procedura powinna zakończyć się jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r. (pc)

News will be here