W urodziny bawili się w teatr

Z okazji rocznicy dyrektor placówki, Dariusz Semeniuk, do wspólnego świętowania zaprosił wielu gości, w gronie których znaleźli się: wicestarosta włodawski Adam Panasiuk, wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki, sekretarz gminy Włodawa Andrzej Kratiuk, burmistrz Wiesław Muszyński, dyrektorzy szkół, radni miejscy, gminni i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury, emerytowani nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkół podstawowych. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Ludwika. Podczas homilii przypomniano zasługi wybranych przedstawicieli rodu Zamoyskich. Po zakończeniu mszy reprezentanci grona pedagogicznego, uczniów i zaproszeni goście udali się do krypty kościoła, gdzie złożyli kwiaty na grobach rodziny Zamoyskich. Dalsza część obchodów odbyła się już w gościnnych progach Włodawskiego Domu Kultury. W przemówieniu otwierającym spotkanie w sali widowiskowej WDK dyrektor Dariusz Semeniuk powitał uczestników uroczystości i z nieukrywaną satysfakcją przypomniał, iż Publiczne Gimnazjum nr 2 zaczynało swoją działalność jako mała szkoła obejmująca zaledwie cztery oddziały, a w bieżącym roku obchodzi siedemnastolecie swojego istnienia i jest największym gimnazjum w powiecie włodawskim. O sukcesie placówki świadczą coroczne wyniki egzaminów zewnętrznych, liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz popularność, jaką gimnazjum cieszy się wśród szóstoklasistów pragnących kontynuować edukację właśnie w „dwójce”. Zdaniem dyrektora swoją renomę szkoła zawdzięcza nie tylko zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, ale także owocnej współpracy z organem prowadzącym – Urzędem Gminy Włodawa oraz rodzicami, którzy chętnie wspierają różne przedsięwzięcia placówki. Po przemowach gospodarzami sceny zostali uczniowie, którzy zaprezentowali zgromadzonej publiczności spektakl „Chora z urojenia”, wyreżyserowany przez Małgorzatę Żakowską oraz Krzysztofa Oksytiuka na podstawie komedii Moliera. Znakomita gra aktorska, wspaniałe kostiumy i scenografia, barokowa i klasycystyczna muzyka oraz wieńczący całość taniec – menuet, którego układ młodzi tancerze przygotowali pod kierunkiem Beaty Sołtan, wzbudziły entuzjazm publiczności i wywołały owacje na stojąco. Odwołując się do tradycji teatralnych związanych z rodem Zamoyskich, gimnazjaliści zaprosili gości do zabawy w teatr. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli okazję zatańczyć menueta, zajrzeć do garderoby, perfumerii oraz poddać się charakteryzacji z makijażem barokowym na czele, wykonać pamiątkową fotografię na barokowym tle, a także odwiedzić cukiernię, w której czekały na nich słodkie specjały.