Walne w Chełmiance

Na najbliższy czwartek 6 grudnia zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Chełmskim Klubie Sportowym Chełmianka. Członkowie stowarzyszenia wybiorą nowe władze klubu na kolejną 3-letnią kadencję.


Na Walnym ustępujący zarząd ChKS Chełmianka złoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności. Członkowie klubu będą z kolei głosować nad udzieleniem zarządowi absolutorium. Walne wybierze też nową radę nadzorczą, liczącą od 3 do 9 osób, która zgodnie ze statutem działa społecznie oraz trzyosobową komisję rewizyjną. Z kolei rada po ukonstytuowaniu się powoła nowy zarząd klubu na lata 2018-2021.

Zarząd, zgodnie ze statutem ChKS Chełmianka, pracuje społecznie. Walne odbędzie się w czwartek 6 grudnia, pierwszy termin 17.30, drugi termin 18.00 w sali konferencyjnej w pawilonie sportowym na stadionie miejskim w Chełmie. Rada nadzorcza, która zwołała zebranie, apeluje do wszystkich członków klubu o udział w Walnym. (r)