Wiosenne strzelanie

W piątek odbyły się wiosenne zawody strzeleckie SKS Acumen Wojsławice. Rywalizowano w strzelaniu do tarczy z pozycji klęczącej.

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Weronika Wasyluk, drugie miejsce ex aequo zajęły Aneta Godlewska i Karolina Wasyluk. W kategorii chłopcy triumfował Wiktor Jasiuk przed Pawłem Florkiem i Dawidem Słoniecem. W kategorii kobiet zwyciężyła Dorota Jasiuk, druga była Wioletta Kortatyńska, a trzecia Ewelina Radoń, a wśród panów bezkonkurencyjny był Antoni Bojko, który pokonał Pawła Burdę i Artura Lutego. Wszyscy zwycięzcy otrzymali rzeczowe nagrody elektroniczne zakupione ze składek członkowskich. Prezes Acumenu, Róża Gwarda, wręczyła podziękowanie i pamiątkowy kubek Kazimierzowi Florkowi, który bezinteresownie zaprojektował i wykonał regulowane tarcze strzeleckie, które posłużą uczestnikom podczas wielu kolejnych sportowych zmagań. (k)