Włodawscy artyści wyróżnieni

(25 października) Krasnostawski Dom Kultury zorganizował finał XXI Przeglądu Twórczości Ludowej. Wśród laureatów konkursu nie zabrakło włodawskich artystów.

Do przeglądu zgłoszono kilkaset prac twórców działających na terenie Lubelszczyzny. Nagrodzono autorów najlepszych prac w kategoriach: poezja, malarstwo, rzeźba, kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza. W konkursie na sztukę ludową-tkactwo I nagrodę otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Holeszowa (gm. Hanna). Z kolei w konkursie poetyckim II nagrodę otrzymała Barbara Górna z Włodawy, III nagrodę ex aequo otrzymały Jadwiga Lodwich i Teresa Ciodyk z Włodawy, zaś wyróżnienie – Czesława Teresa Demczuk z Włodawy. W dziedzinie rzeźby wyróżnienie otrzymał włodawian Jan Pawłowski.
Przegląd Twórczości Ludowej organizowany jest przez Krasnostawski Dom Kultury przy współpracy Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Sponsorzy tegorocznej edycji: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. (pk)