Wojsławicka do przebudowy

W przyszłym roku w Chełmie szykuje się wielka inwestycja drogowa. Miasto, wspólnie z powiatem chełmskim i gminą Chełm, planuje generalną przebudowę odcinka ul. Wojsławickiej, od alei I AWP do lasu Borek.

Do tegorocznego naboru wniosków do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 władze Chełma zamierzają zgłosić modernizację ulicy Wojsławickiej. Inwestycja bardzo kosztowna, ale i potrzebna, bo stan nawierzchni i chodników od kilku lat budzi zastrzeżenia. Ulica Wojsławicka należy do najbardziej uczęszczanych w mieście i jej ewentualna przebudowa ucieszy wielu mieszkańców, zwłaszcza osiedli Kościuszki, Bazylany i Słoneczne, a także klientów centrum handlowego Vendo Park.
Cała modernizacja została oszacowana na 8 mln zł, z czego aż 5 mln zł musi zabezpieczyć miasto. Z programu, jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, może dostać maksymalnie 3 mln zł. Miastu z pomocą finansową przyjdą jednak starostwo powiatowe i gmina Chełm. Powiat zadeklarował, że przekaże na inwestycję 1,5 mln zł, zaś gmina – 1 050 000 zł. W zamian jednak miasto musiało obiecać, że na drogową inwestycję na terenie powiatu chełmskiego przeznaczy również 1,5 mln zł, zaś na drogę w gminie Chełm – 550 000 zł.
Całe zadanie jest przewidziane do realizacji na 2017 rok. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Obejmuje wymianę nawierzchni, chodników, kapitalny remont parkingu przy Wojsławickiej, nowe oświetlenie uliczne, przebudowę skrzyżowania z al. 3 Maja i ul. Mościckiego (powstanie tam rondo) wraz z wykonaniem jednej nitki, która połączy istniejący już odcinek
3 Maja, nieopodal Vendo Parku.
Wnioski do Programu należy złożyć do połowy września br. O tym, które projekty dostaną dofinansowanie, dowiemy się prawdopodobnie za około dwa miesiące. (ptr)