Wójt z podwyżką, bo zasłużył

Rada Gminy Łopiennik Górny zdecydowała, że w nowej kadencji wójt Artur Sawa zarabiał będzie co miesiąc 18 777 zł brutto, tj. o 1300 zł więcej niż dotychczas. I choć kilkoro radnych na podwyżkę „kręciło nosem” ostatecznie nikt nie zagłosował przeciwko.

Kiedy w 2018 r. Artur Sawa został wójtem gminy Łopiennik Górny po raz pierwszy, radni jego wynagrodzenie ustalili na poziomie 8960 zł brutto. Gdy sejm, głosami posłów Zjednoczonej Prawicy, w 2021 roku zmienił przepisy regulujące wynagrodzenie m.in. prezydentów, burmistrzów czy wójtów, zapewniając samorządowcom sowite podwyżki, Rada Gminy Łopiennik Górny podniosła wójtowi pensję do 17 466 zł.

Wraz z objęciem przez Artura Sawę urzędu wójta na nową kadencję radni ponownie musieli się pochylić nad ustaleniem jego zarobków. Projekt uchwały, którą mieli przegłosować na ostatniej sesji, zakładał, że wójt będzie zarabiał o ok. 1300 zł więcej niż ostatnio, a dokładnie 18 777 zł (wynagrodzenie zasadnicze – 10 000 zł, dodatek funkcyjny – 2900 zł, dodatek specjalny – 3870 zł i dodatek stażowy – 2000 zł).

Ale część radnych zgłosiła wątpliwości. Radny Krzysztof Szadura (Wspólnie Dla Mieszkańców Gminy Łopiennik Górny) zauważył, że to więcej niż zarabia np. burmistrz Krasnegostawu, Daniel Miciuła (16 725 zł). – Nasz wójt i tak ma zarobki jedne z wyższych w powiecie – wskazywał Szadura, przypominając, że kiedy rada w 2021 r. podniosła wynagrodzenie wójta do ponad 17 tys. zł, to sam wójt przyznawał, że to za dużo.

– 1300 zł miesięcznie podwyżki to w skali roku bardzo duże pieniądze. Myślę, że te zarobki, które dziś ma wójt, są miarodajne i wystarczające na te czasy – mówił radny z Krzywego.

O tym, czy gminę stać na podwyżkę dla wójta zastanawiała się radna Katarzyna Tokarczuk (Wspólnie Dla Mieszkańców Gminy Łopiennik Górny). – Cieszę się, że w ogóle dyskutujemy na ten temat bo to nie zawsze było normą – zauważyła radna z Łopiennika Górnego.

Agnieszka Sapko, skarbnik gminy Łopiennik Górny, zwróciła z kolei uwagę, że w Leśniowicach w powiecie chełmskim, w gminie niewiele bogatszej od Łopiennika, zarobki wójt ustalono na poziomie prawie 20 tys. zł. Radny Wojciech Kister (KWW Artura Sawy) stwierdził z kolei, że podwyżka wójtowi się należy. – Wójt ciężko pracuje na rzecz gminy, doprowadził do wielu ważnych inwestycji – podkreślał.

Ostatecznie radny Szadura złożył wniosek formalny, by pozostawić wynagrodzenie Sawy na dotychczasowym poziomie. I tylko on za nim zagłosował. 12 radnych było przeciw, a Tokarczuk i Marek Bodak (Wspólnie Dla…) wstrzymali się od głosu. Za ustaleniem wynagrodzenia wójta na poziomie 18 777 zł zagłosowało z kolei 12 radnych, nikt nie był przeciwko, a Szadura, Bodak i Tokarczuk wstrzymali się od głosowania. (kg)

News will be here