Wybierz sobie inwestycję

Już po raz trzeci mieszkańcy Krasnegostawu mają sami współdecydować, jakie inwestycje miasto powinno w najbliższym czasie zrealizować. Trwa głosowanie w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Do wyboru 20 propozycji.

 

Głosowanie rozpoczęło się 16 września i potrwa do 17 października. Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu, posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania zrealizowane zostaną przez miasto w 2017 r. Do realizacji zostaną przyjęte te inwestycje, które uzyskają największe poparcie. Głosowanie odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na kopercie Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego. – Osoba, która jest uprawniona do głosowania, może oddać jeden głos na jedno zadanie. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów – informuje Magdalena Górecka z urzędu miasta Krasnystaw.

Oto lista inwestycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego: 1. Projekt ścieżki rowerowej i traktu pieszego w ul. Rybia, mostek na rzece Wieprz do ul. Zawieprze, 2. Zagospodarowanie starorzecza Wieprza przy ul. Kościuszki, 3. Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II, 4. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy, 5. Budowa chodnika na ulicy Zawieprze od mostku w kierunku oczyszczalni ścieków, 6. Utworzenie miejsca do wypoczynku przy zbiorniku Lubańka w Krasnymstawie, 7. Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul. Jana Czuby, 8. Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ul. Konopnickiej, 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Bławatnej na odcinku ok. 700 m, 10. Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem, 11. Budowa i wyposażenie mini placu zabaw dla dzieci, minisiłowni dla dorosłych z miejscem odpoczynku (stoły piknikowe) dla dorosłych przy ul. Lwowskiej, 12. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze, 13. I Miejski Festiwal Sportu, 14. Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie miasta, 15. Krasnostawska Senioriada, 16. Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, 17. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół nr 1, 18. Organizacja pleneru rzeźbiarskiego i instalacja rzeźb w otoczeniu Dworku Starościńskiego przy ulicy Sikorskiego, 19. Zielona oaza. Zadanie dotyczy terenu pomiędzy ulicami Zawieprze, Nieczaja, Krótka i obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz przebudowę nawierzchni alejki ze żwirowej na nawierzchnię z kostki brukowej, 20. Zakup i montaż latarni fotowoltaicznych na ul. Makowej. (kg)