Wybierzemy osiedlowe inwestycje

Od poniedziałku do soboty (19-24 września) chełmianie będą wybierać inwestycje, które w przyszłym roku miasto zrealizuje w ramach budżetu obywatelskiego. By oddać głos, należy udać się do siedziby urzędu miasta, przy ul. Lubelskiej 65. W tym roku na listach są 62 zadania.

Budżet obywatelski w Chełmie funkcjonuje od 2015 roku. Obecna, trzecia edycja to 2,5 mln zł do podziału pomiędzy 10 rejonów, pokrywających się z działaniem poszczególnych rad osiedli. Na każde osiedle przypada zatem po 250 tys. zł.
Ze wszystkich zgłoszonych zadań powołany przez prezydent Agatę Fisz zespół pod kierownictwem wiceprezydenta Stanisława Mościckiego do głosowania zakwalifikował 62 wnioski. Najwięcej (po 10) z osiedli: Śródmieście, Dyrekcja Górna i Działki. Zaledwie jedno zadanie inwestycyjne, a jest to przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową, znajdzie się na liście do głosowania w osiedlu XXX-lecie. Wystarczy jeden głos i miasto będzie zobowiązane do realizacji tej inwestycji w 2017 roku.
Głosowanie nad budżetem obywatelskim rozpocznie się w poniedziałek 19 września, a zakończy się w sobotę 24 bm. Chełmianie mogą oddać głos codziennie w godz. 9.00 – 18.00 w siedzibie urzędu miasta przy ul. Lubelskiej 65 (sala konferencyjna na parterze). Każdy może zagłosować maksymalnie na trzy inwestycje na swoim osiedlu. Prawo głosu mają wszyscy mieszkańcy Chełma, którzy ukończyli 16. rok życia. A oto pełna lista zadań inwestycyjnych, na które będą mogli głosować mieszkańcy Chełma:

Rejon nr 1 – Os. Rejowiecka

1. Wykonanie projektu technicznego i budowa chodnika na ul. Budowlanej (po parzystej stronie, od skrzyżowania z ul. Ceramiczną do skrzyżowania z ul. Bogdanowicza – ok. 150 m) – 110 000 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Malowane – 150 000 zł.
3. Modernizacja drogi, parkingu za blokiem 38 i drogi wjazdowej pomiędzy 38 i 38A przy ul. Ceramicznej wraz z montażem lampy hybrydowej Jupiter 20LH-6 – 120 000 zł.
4. Modernizacja drogi, parkingu oraz placów dojazdowych za blokiem 38B oraz przy wjeździe zlokalizowanym obok stacji Trafo za blokiem 38A przy Ceramicznej – 120 000 zł.
5. Modernizacja nawierzchni chodnika przy Ceramicznej, w pobliżu bloku 38 – 20 000 zł.
6. Przebudowa ul. Piaskowej wraz z chodnikami na odcinku od Rejowieckiej do ul. Chełmońskiego – 250 000 zł.
7. Budowa chodnika przy ul. Wygon, jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy – 250 000 zł.

Rejon nr 2 – Os. Śródmieście

1. Modernizacja skateparku w Parku Miejskim os. Śródmieście – 200 000 zł.
2. Modernizacja nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Ogrodowej, od ul. Reformackiej do al. AK – 155 000 zł.
3. Przebudowa chodników po obu stronach ul. Ogrodowej – od skrzyżowania z al. AK do Lipowej – Domu Dziennego Pobytu – 140 000 zł.
4. Przebudowa ul. Pilarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem – 150 000 zł.
5. Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Sienkiewicza – 30 000 zł.
6. Modernizacja parkingu za sklepem GAMA przy ul. Lubelskiej (naprzeciwko budynku urzędu miasta) – 250 000 zł.
7. Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej, lewa strona od ul. Pocztowej do Partyzantów – 65 000 zł.
8. Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej, prawa strona od ul. Pocztowej do Partyzantów – 65 000 zł.
9. Modernizacja pasa drogowego ul. Łącznej (chodnik i nawierzchnia ulicy) od ul. Lubelskiej do Krótkiej – 220 000 zł.
10. Budowa drogi, chodnika oraz oświetlenia ul. Jasnej – 240 000 zł.

Rejon nr 3 – Os. Zachód

1. Budowa oświetlenia na ul. Synów Pułku (około 12 słupów na odcinku od bloku nr 5 do nr 20) – 120 000 zł.
2. Modernizacja istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 100 m, w obrębie 11, ul. Zachodnia 35, 37, 45; 41-47 i ul. Szarych Szeregów 9A -9B – 250 000 zł.
3. Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08, pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (Osiedle Zachód ul. Synów Pułku) – 250 000 zł.

Rejon nr 4 – Os. Słoneczne

1. Wykonanie oświetlenia ledowego przy ul. Karola Kurpińskiego – 60 000 zł.
2. Budowa rodzinnego placu rekreacyjno-sportowego przy kompleksie boisk na osiedlu – 250 000 zł.
3. Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej – 250 000 zł.
4. Przebudowa chodnika od strony północnej przy ul. Bolesława Wirskiego – 66 000 zł.

Rejon nr 5 – Os. XXX-lecia

1. Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową – 250 000 zł.

Rejon nr 6 – Os. Działki

1. Modernizacja ul. Józefa Wybickiego wraz z chodnikami – 100 000 zł.
2. Modernizacja ul. Dąbrowskiego wraz z chodnikami – 200 000 zł
3. Modernizacja schodów, placu i murku przy SP Nr 4 – 250 000 zł.
4. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej wraz z chodnikami oraz naprawą studzienek kanalizacyjnych na odcinku od ul. Kilińskiego do Łowieckiej – 245 000 zł.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słonecznej – 70 000 zł.
6. Budowa oświetlenia przy ul. Szczęśliwej (montaż 4-5 latarni) 80 000 zł.
7. Modernizacja chodnika po stronie wschodniej ul. Litewskiej, od ul. Grunwaldzkiej do Ogrodniczej – 100 000 zł.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Piękna – Szczęśliwa (montaż 3 latarni) – 80 000 zł.
9. Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Łowieckiej do ul. Prusa – 200 000 zł.
10. Modernizacja nawierzchni ul. Prusa na odcinku od ul. Świerkowej – 100 000 zł.

Rejon nr 7 – Os. Kościuszki

1. Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności (dojazd do SP nr 11, ul. Wolności 20) – 200 000 zł.
2. Przebudowa ul. Połanieckiej na odcinku wjazdu do Przedszkola nr 13, ul. Połaniecka 5 – 200 000 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem ul. Wojsławicka 8E, działka nr 283/12 – 250 000 zł.
4. Budowa chodnika przy Alei 3 Maja, od ul. Małachowskiego do wjazdu na parking przy supermarkecie „Lidl” – 70 000 zł.
5. Zakup i montaż 8 lamp solarnych wzdłuż chodnika biegnącego od ul. Małachowskiego do wjazdu na stację paliw „Paliwa Baq” – 60 000 zł.

Rejon nr 8 – Os. Dyrekcja Dolna

1. Modernizacja chodnika biegnącego wzdłuż ul. Starościńskiej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 1 Pułku Szwoleżerów, ciąg pieszy przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej Nr 5 (ul. 1 Pułku Szwoleżerów 1) – 210 000 zł.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Wołyńskiej (strona parzysta) od, al. Piłsudskiego do ul. ks. Skargi oraz drogi wjazdowej przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16 – 124 000 zł.
3. Budowa parkingu przy ul. Śląskiej (pomiędzy budynkami nr 2 i 4, za garażami) – 150 000 zł.
4. Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Piłsudskiego 1, 3, 5, 7, 9 i ul. Wołyńskiej 14 – 250 000 zł.
5. Przebudowa ul. Koszykowej wraz z parkingiem przy ogródkach działkowych – 200 000 zł.

Rejon nr 9 – Os. Dyrekcja Górna

1. Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Katedralnej (północna strona ulicy) na odcinku od ul. Wiejskiej do Bydgoskiej – 65 000 zł.
2. Zamontowanie świateł „na żądanie” na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji) – 140 000 zł.
3. Modernizacja chodnika przy ul. Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wojsławickiej do ronda (od nr 2 do 22) – 120 000 zł.
4. Przebudowa chodników przy ul. Słowackiego (budynki nr 17, 19, 21, 23, 25) – 90 000 zł.
5. Budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Jana Kazimierza z ul. Żwirki i Wigury 15, 17, 19 do przejścia dla pieszych prowadzącego do parku i Komendy Miejskiej Policji – 65 000 zł.
6. Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta – 100 000 zł.
7. Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15 – 20 000 zł.
8. Modernizacja nawierzchni ul. Czackiego – 190 000 zł
9. Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13 – 30 000 zł.
10. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 (zachodnia strona ul. Wiejskiej) na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika – 35 000 zł.

Rejon nr 10 – Os. Cementownia

1. Budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim – 60 000 zł.
2. Modernizacja parkingu przy ul. Wołyńskiej 71 – 250 000 zł.
3. Przebudowa nawierzchni ul. Szpotańskiego – 250 000 zł.
4. Modernizacja chodnika ul. Kamieńskiego, przy posesjach nr 2 i 4 – 14 000 zł.
5. Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 8 przy ul. Reja – 50 000 zł.
6. Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4 – 15 000 zł.
7. Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B – 40 000 zł. (ptr)