Wybiorą nową Wojewódzką Radę Sportu

W składzie Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie w większości zasiadali dotychczas prezesi okręgowych związków sportowych. Na zdjęciu od lewej podczas ostatniego posiedzenia w poprzedniej kadencji: Zbigniew Bartnik (Lubelski Związek Piłki Nożnej), Krzysztof Iwańczuk (Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie), Marek Lembrych (Lubelski Związek Koszykówki) i Tadeusz Łoboda (Polski Związek Taekwondo)

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie trzeciej kadencji. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej w naszym regionie.


Wojewódzka Rada Sportu pełni funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wejdzie maksymalnie 20 członków. 17 z nich to reprezentanci związków i klubów sportowych.

Po jednym z przedstawicieli będą mieć: Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, lokalne media i Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego.

Więcej informacji o naborze na stronie internetowej www.lubelskie.pl