Wybory w Chełmiance

W czwartek 6 grudnia br. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Chełmskiego Klubu Sportowego Chełmianka. Zostaną wybrane nowe władze.


Zarząd i rada nadzorcza ChKS Chełmianka na Walnym przedstawią sprawozdania finansowe i merytoryczne z dotychczasowej działalności. Członkowie będą głosować nad udzieleniem absolutorium zarządowi, a następnie wybiorą nową radę nadzorczą. Ta może liczyć od 3 do 9 osób. Rada z kolei po ukonstytuowaniu się powoła nowy zarząd.

Prezesem Chełmianki od 2003 roku jest Grzegorz Gardziński, zaś w kończącej się kadencji funkcje wiceprezesów piastują, Piotr Stępień – do spraw sportowych i Henryk Nowak – do spraw organizacyjnych.

Walne odbędzie się w sali konferencyjnej pawilonu sportowego na stadionie miejskim w Chełmie. Udział w nim zapowiedzieli trenerzy wszystkich drużyn ChKS Chełmianka z Arturem Bożykiem na czele. Pierwszy termin 6 grudnia br. godz. 17.30, drugi natomiast o 18.00. (s)