Z czego składa się wynagrodzenie? Porównanie umowy o pracę i umowy-zlecenia

Jaka forma pracy jest bardziej korzystna finansowo – umowa na etacie czy na umowie-zleceniu? Jakie składki są odprowadzane z podstawowego wynagrodzenia i jaki mają one wpływ na korzystanie z przywilejów pracowniczych?

Wynagrodzenie za pracę

Zapłata za wykonaną pracę to istotna kwestia podczas poszukiwania i wyboru idealnego zatrudnienia. Jednak, w zależności od rodzaju umowy zawieranej z przyszłym pracodawcą, można spodziewać się nieco innej wysokości wynagrodzenia otrzymanego na rękę.

Warto pamiętać, że od 2018 roku obowiązuje nowa, najniższa kwota wynagrodzenia, która wynosi:

  • 2100 zł brutto w przypadku umowy o pracę (na pełen etat) lub
  • minimum 13,70 zł brutto za godzinę w przypadku pracy na umowę-zlecenie.

Składniki wynagrodzenia – umowa o pracę

Elemenety wchodzące w skład podstawy wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę to:

  • składka emerytalna – w wysokości 9,76 %,
  • składka rentowa – 1,5 %,
  • składka chorobowa – 2,45 %,
  • składka zdrowotna – 9 %.

Elementy te są obowiązkowe i odliczane od wynagrodzenia brutto. W efekcie pracownik otrzymuje od pracodawcy pensję netto pomniejszoną o wszystkie powyższe składki. Dzięki opłaceniu ubezpieczeń społecznych, pracownik może korzystać z przywilejów takich jak: płatny urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński i tacierzyński, otrzymywanie pensji (o odpowiednio pomniejszonej podstawie) w czasie trwania zwolnienia chorobowego.

Składniki wynagrodzenia – umowa-zlecenie

W skład podstawy wynagrodzenia podczas pracy w oparciu o umowę-zlecenie wlicza się:

  • składkę emerytalną – w wysokości 9,76 % – jej odprowadzenie jest obowiązkowe, gdy umowa-zlecenie jest jedynym świadczeniem uprawniającym pracownika do ubezpieczenia;
  • składkę rentową – wynoszącą 1,5 %. O jej odprowadzeniu decyduje ta sama zasada jak w przypadku składki emerytalnej;
  • składkę zdrowotną – wynosząca 9 % i obowiązkowa, gdy stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia;
  • składkę chorobową – w wysokości 2,45 %. Jest dobrowolna, a o jej odprowadzeniu decyduje zleceniobiorca.

Po odjęciu od podstawy wynagrodzenia – czyli od pensji brutto – wszystkich powyższych elementów, otrzymujesz na rękę kwotę netto.

Jeśli jesteś uczniem lub studentem do 26. roku życia, to w przypadku umowy-zlecenia możesz spodziewać się wyższej pensji na rękę, ponieważ nie zostaną z niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem i chcesz dorobić sobie podczas umowy-zlecenia, czy potrzebujesz stabilizacji oraz możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego dzięki zawarciu umowy o pracę – swoje poszukiwania możesz prowadzić przez internet, m.in. poprzez serwis Pracuj.pl.

Artykuł sponsorowany