Za zimno w przedszkolnej sali?

– W sali przedszkolnej u mojego dziecka jest za zimno – alarmuje rodzic malucha z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmie. Urzędnicy zapewniają, że temperatura w placówce jest zgodna z wymogami i oscyluje w granicach 18-20,9 stopni Celsjusza. Mimo to, dyrektor placówki wystąpiła do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o zwiększenie krzywej grzewczej oraz o zmianę sposobu zasilania w ciepło budynku przedszkola.

– Mam już dość ubierania dziecka „na cebulkę”, aby nie zmarzło w przedszkolu – mówi jedna z matek dziecka uczęszczającego do PM nr 2 w Chełmie. – Przepisy wymagają, aby w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, panowało co najmniej osiemnaście stopni. Tymczasem zdarza się, że w sali czterolatków i na korytarzu jest tylko siedemnaście stopni. Wiem to, bo są tam termometry. W innych przedszkolach jest cieplej.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrektor PM nr 2. Zapewniła, że przekazała już stosowne wyjaśnienia ratuszowi, tj. organowi prowadzącemu przedszkole, do którego także wystąpiliśmy o komentarz w tej kwestii. W odpowiedzi na pytania naszej dziennikarki chełmscy urzędnicy przyznają, że jeden raz odnotowano spadek temperatury w jednej z sal, ale akurat nie było tam wtedy przedszkolaków. Informują też, że dyrektor placówki podjęła oficjalne kroki, aby w przedszkolu było w przyszłości cieplej.

– Z uzyskanych informacji od Dyrektora PM Nr 2 wynika, że temperatura w przedszkolu monitorowana jest systematycznie i kształtuje się w granicach 18-20,9°C – informują chełmscy urzędnicy. – Odnotowany spadek temperatury miał miejsce jednorazowo między Świętami a Nowym Rokiem w jednej z sal dydaktycznych. Jednak w sali tej w tym okresie nie odbywały się zajęcia dydaktyczne. Co więcej, Pani Dyrektor wystosowała pismo do MPEC z prośbą o zwiększenie krzywej grzewczej.

Przedszkole zasilane jest z węzła grupowego, dlatego też decyzja w sprawie zmian może zapaść po konsultacjach z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową, która stanowi większość odbiorców ciepła w węźle. Ponadto złożony został do MPEC wniosek o zmianę sposobu zasilania w ciepło budynku przedszkola, które ma na celu budowę indywidualnej wymiennikowni. Obecnie trwają konsultacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

Takie również informacje zostały przedstawione jednemu z rodziców przez Dyrektora Departamentu Oświaty UM Chełm. Nadmieniam, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach określa minimalną temperaturę w szkołach i placówkach oświatowych, która została precyzyjnie określona w § 17 dokumentu (ust. 1 i 2), który stanowi, iż: „w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C”.

Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Na koniec pragnę wyraźnie podkreślić, że organ prowadzący nie wydał żadnych zaleceń dotyczących oszczędności w ogrzewaniu w szkołach i placówkach oświatowych. (mo)