Ze stadionu do sądu

Chełmscy radni dołożyli dodatkowe 413 tys. zł do budowy stadionu przy II Liceum Ogólnokształcącym i inwestycja ta po przestoju będzie kontynuowana. Urzędnicy zamierzają jednak odzyskać te pieniądze na drodze sądowej, bo ich zdaniem projektant, wiedząc o możliwości zmian warunków gruntowo-wodnych, powinien od razu zaprojektować wzmocnienie podłoża.

Porozumienie między chełmskim ratuszem a wykonawcą stadionu przy II LO zakłada, że miasto dopłaci za dodatkowe prace przy inwestycji 850 tys. zł. Roboty te obejmują zabezpieczenie terenu oraz nawodnienie, którego nie było w projekcie. Porozumienie wchodzi w życie, a budowa będzie kontynuowana, bo na ostatniej sesji zatwierdzili to radni. Zagłosowali za stosownymi zmianami budżetowymi, przeznaczając 413 tys. zł na dodatkowe prace przy stadionie u „Dreszerczyków” (na poprzedniej sesji przesunięto na ten cel 334 tys. zł).

Wcześniej Jakub Banaszek, prezydent Chełma zapowiedział, że urząd miasta podejmie kroki prawne wobec projektanta, z uwagi na interes miasta. Na jednej z ostatnich komisji radny Mariusz Kowalczuk prosił urzędników o szczegóły dotyczące planowanej sprawy sądowej oraz o podanie całego kosztu stadionu przy II LO.

– Badania geologiczne zostały wykonane przez projektanta na etapie projektowania dokumentacji i w badaniach tych była wskazana możliwość zmiany warunków gruntowo-wodnych na przestrzeni i roku i czasu – tłumaczył Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm. – Projektant, mając świadomość, że warunki gruntowo-wodne mogą ulec zmianie na przestrzeni roku, w naszej ocenie powinien od początku zaprojektować wzmocnienie podłoża.

M. Kowalczuk zapytał, o jaką kwotę miasto będzie domagać się od projektanta na drodze sądowej. Dyrektor Wnuk odpowiedział, że jeszcze nie formułowano wniosku do sądu, ale pewnie będzie to kwota wynikająca z dodatkowych kosztów, jakie miasto ponosi, a które nie zostały przewidziane w projekcie.

– W lutym już mówiliśmy, że jest tam rozjeżdżone bagno i jak dziś wysłuchuję wyjaśnień, że lustro wody poziomu wód gruntowych jest zmienne, to taką wiedzę mają już w szkole podstawowej – stwierdził radny Mirosław Czech. – Wielu chciałoby się zapoznać z tymi badaniami geologicznymi. Dla tych z państwa, którzy są mocno młodzi – bo ja jestem młody inaczej – powiem, że pamiętamy, iż w tych miejscach pływaliśmy kiedyś – jedni na miednicach, drudzy na drzwiach. Tam był zalew, dużo wody i każdy, kto się podjął prac w tym miejscu powinien o tym wiedzieć.

Urzędnicy poinformowali, że całkowity koszt budowy stadionu przy II LO wynosi 10 mln 945 tys. zł, z czego udział własny miasta to 2 mln 122 tys. zł, dofinansowanie z programu „Sportowa Polska” to 3 mln zł, a dołożone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 5 mln 822 tys. zł. (mo)