Złożoność i uwikłanie

Dr hab. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, został laureatem Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia. Kapituła przyznała mu to wyróżnienie za książkę „Roman Zambrowski 1909-1977”, wydaną przez IPN w 2014 roku. 
Kapituła nominowała do nagrody 10 spośród 21 zgłoszonych książek. Laureatem został dr hab. Mirosław Szumiło. Jego książka to biografia czołowego działacza PZPR, ukazująca całą złożoność losów, wyborów, uwikłań. W uzasadnieniu profesor Andrzej Friszke napisał: „Autor wykazał się umiejętnością ważenia empatii i krytyki, dotarł do chyba wszystkich ważnych świadectw, znakomicie wykorzystał niepublikowane wspomnienia Romana Zambrowskiego. Osobnym wybitnym dokonaniem jest dotarcie do archiwów moskiewskich, ukazanie, jak Moskwa wpływała na ruch komunistyczny (i władze PRL), jak wikłała w czasie wojny takiego działacza, ale też jak go „podgryzała” w latach 50. Przy okazji jest tu zatem studium zależności od Moskwy powojennej Polski, ale pokazane z dużą kulturą, umiarem w ocenach (…)”.

Ponadto kapituła postanowiła przyznać nagrodę honorową panu Andrzejowi Peciakowi za twórczą kontynuację dorobku patrona i zasługi jako wydawcy w zakresie upowszechniania dziedzictwa Instytutu Literackiego.
Wręczenie nagrody nastąpi 23 października br. podczas Inauguracji roku akademickiego na UMCS w Lublinie.
Nagroda została ustanowiona w 2001 r. przez Senat UMCS. Oprócz dyplomu laureat otrzymuje 25 tysięcy zł. Celem tej nagrody jest wyróżnienie autorów książek, którzy twórczo kontynuują przesłanie redaktora Jerzego Giedroycia lub prowadzą badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”. Dotychczas otrzymali ją m.in. Daniel Beauvois, Andrzej Friszke, Aleksandra Hnatiuk, Jarosław Hrycak, Andrzej St. Kowalczyk, Paweł Machcewicz, Mariusz Mazur, Timothy Snyder.