Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

W tym roku po raz kolejny we Włodawie będzie realizowany projekt Szlachetna Paczka, oparty na idei niesienia mądrej pomocy rodzinom potrzebującym. Trwają poszukiwania osób, które chciałyby zostać wolontariuszami w tegorocznej edycji projektu w rejonie Włodawy i okolic.

Do zadań SuperW, czyli wolontariusza Szlachetnej Paczki, należą m.in.: spotkania z potrzebującymi rodzinami, współpraca z darczyńcami, działania przy organizacji magazynu i transporcie paczek. Wolontariuszami mogą zostać osoby pełnoletnie, które mają w sobie chęć niesienia pomocy, lubią działać oraz są gotowe wziąć udział w szkoleniu, podjąć wyzwanie i przekazać impuls do zmiany potrzebującej rodzinie. Szlachetna Paczka to projekt ogólnopolski, więc kandydat na wolontariusza, aby się zgłosić do projektu, musi wypełnić formularz na stronie internetowej www.superw.pl.

Informacja o poszukiwaniach SuperW będzie również udostępniona mieszkańcom na plakatach oraz na lokalnych portalach internetowych. We włodawskich szkołach odbywają się już spotkania informacyjne dla młodzieży. Osoby chcące zostać wolontariuszami w rejonie Włodawy, będą mogły dowiedzieć się więcej o projekcie podczas spotkania informacyjnego w środę, 28 września o godz. 17:00 w pomieszczeniu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie mieszczącego się w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 (ul. Szkolna 7) – na parterze, sala nr 41. Dodatkowych informacji udziela również lider rejonu Włodawa projektu Szlachetna Paczka – tel. 782 266 768. Termin zgłoszeń upływa na początku października, następnie wolontariusze zostaną przeszkoleni i przystąpią do działania. (r)