Jak zrobić kurs szybowcowy?

Jeżeli marzy nam się samodzielne sterowanie szybowcem musimy mieć odpowiednie uprawnienia. Należy zgłosić się do najbliższego aeroklubu lub ośrodka prowadzącego tego typu szkolenia.

Kurs obejmuje około 60 godzin wykładów plus min. 55 lotów. Po tym czasie możemy wykonać pierwszy lot szybowcem pod okiem instruktora. Lekkość samolotu i brak warkotu silnika powodują, że bez zakłóceń podziwiamy widoki i cieszymy się otwartą przestrzenią.

Jakie warunki należy spełnić przed przystąpieniem do kursu

Kurs szybowcowy mogą rozpocząć już osoby, które ukończyły 16. rok życia – wówczas wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. W przypadku szybowców konieczne jest posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 lub 2 (bardzo często takie badania można wykonać w ośrodku prowadzącym kurs). Latanie rekreacyjne wymaga dobrej kondycji organizmu, takiej samej jaka niezbędna jest do prowadzenia samochodu lub roweru. Najistotniejsza w tym przypadku jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, która musi działać bez zakłóceń.

Jak wygląda kurs szybowcowy

Każdy kurs podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna polega na przyswojeniu wiedzy z zakresu wiedzy lotniczej. Znajdują się tam m.in. zagadnienia dotyczące mechaniki lotu, aerodynamiki, przepisów lotniczych, meteorologii oraz skoków spadochronowych. Po zakończeniu cyklu wykładów kursant podchodzi do egzaminu, którego pozytywny wynik dopuszcza go do części praktycznej.

Część praktyczna prowadzona jest na szybowcach dwumiejscowych w powietrzu. Kursant zdobywa wiedzę m.in. z zakresu nauki startu za wyciągarką, lotu po prostej, wykonywania zakrętów, niebezpiecznych sytuacji podczas startu, lotów sprawdzających oraz lotów samodzielnych.

Szkolenie praktyczne trwa około 2 tygodni – jest uzależnione od warunków pogodowych oraz dyspozycyjności kursanta i instruktora. Szkolenie powinno zostać ukończone w ciągu jednego sezonu.

Uprawnienia po zakończonym kursie

Po zakończeniu kursu, mamy uprawnienia do wykonywania samodzielnych lotów pod kierunkiem instruktora na szybowcach dwu i jednomiejscowych.

Uzyskanie licencji pilota szybowcowego wymaga dodatkowego doszkalania teoretycznego i praktycznego, które musi zostać zakończone egzaminem przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Osoby posiadające tego typu licencję mogą samodzielnie wykonywać wszystkie loty – nie potrzebny jest już nadzór instruktora.

Artykuł sponsorowany