Absolutorium niemal pewne

Trudnych pytań nie było, komisja rewizyjna rady miasta jednogłośnie zdecydowała o sporządzeniu wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium prezydent Agacie Fisz, za wykonanie budżetu w 2015 roku.

 

W minionym roku dochody miasta zostały wykonane w 93,7 proc. Plan przewidywał wpływy w wysokości 279 945 383 zł, a ostatecznie w kasie miasta znalazło się 262 403 149 zł. Ponieważ nie udało się w 100 proc. zrealizować dochodów, mniejsze niż zakładano, były też wydatki. Zgodnie z założeniami przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok miały wynosić 282 945 383 zł, a skończyło się na 265 707 501 zł, co daje 93,9 proc. planu. Deficyt wyniósł 3,3 mln zł.
Radni na komisji rewizyjnej, która zajmowała się oceną sprawozdania z wykonania budżetu, zastanawiali się, dlaczego dochody zostały zrealizowane w niższej, niż przypuszczano wysokości. Jak się okazuje, głównym powodem był brak zainteresowania wystawionym na sprzedaż mieniem komunalnym. Piotr Malinowski zauważył, że podczas uchwalania budżetu opozycja zwracała uwagę, iż planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, biorąc pod uwagę kryzys na rynku, są zawyżone. – Już wtedy został popełniony błąd – mówił.
Z kolei Sławomir Niepogoda, przewodniczący komisji rewizyjnej, zwrócił uwagę, że zbyt mało pieniędzy, zaledwie 4 proc., zostało przeznaczone na cele inwestycyjne i zasugerował, by urzędnicy baczniej przyjrzeli się wydatkom na oświatę. – Mamy coraz mniej dzieci, oddziałów, a do utrzymania szkół dokładamy coraz więcej – mówił Niepogoda.
Kazimierz Mazurek z kolei stwierdził, iż najważniejsze, że zarówno dochody, jak i wydatki zostały zrealizowane na podobnym poziomie. Według niego władze miasta nie miały żadnego wpływu na to, że do kasy miasta nie wpłynęła cała zaplanowana kwota. Skarbnik Barbara Rozwałka podkreśliła, że miasto zakończyło 2015 rok bez zobowiązań wymagalnych, nie naruszając przy tym dyscypliny finansów publicznych. Zadłużenie Chełma na koniec minionego roku wynosiło 127 500 000 zł.
Komisja rewizyjna, w składzie: Sławomir Niepogoda, Piotr Malinowski, Kazimierz Mazurek, Longin Bożeński i Joanna Lis jednogłośnie zdecydowała o wystąpieniu do rady miasta z wnioskiem o udzielenie Agacie Fisz absolutorium za wykonanie budżetu 2015 r. (ptr)

News will be here