Strona główna Łowiec Chełmski

Łowiec Chełmski

„Zimowym Tropem” przez Chełmski Park Krajobrazowy w wiosennym klimacie

Wzorem ubiegłorocznych zimowych wypraw ponownie Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie i Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie zorganizowały zajęcia terenowe...

Edukacja najmłodszych

(3 lutego) W Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym odbyło się kolejne spotkanie z dziećmi poświęcone ochronie środowiska przyrodniczego i łowiectwu. Uczestniczył w nim Marian Rudnik...

Polowanie zwane sylwestrowym

(29 grudnia 2019 r.) W Lesie Gałęzów (obwód łowiecki nr 165) chełmskie Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” zorganizowało polowanie zbiorowe na dwadzieścia pięć strzelb...
lowiec chelmski

Zasilanie łowisk zającem

(3 grudnia) W ramach okręgowego programu zasilania obwodów łowieckich wpuszczono 40 zajęcy kupionych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w hodowli Piotra i Pawła...

Polowanie zbiorowe w chełmskim „Sokole”

W niedzielę, 24 listopada, w obwodzie łowieckim nr 151 dzierżawionym przez KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie odbyło się polowanie zbiorowe, w którym wzięło...

Hubertus w „Dubelcie”

W dniu wspomnień św. Huberta w Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt” w Chełmie, na terenie lasu Husynne, w obwodzie łowieckim nr 165, zorganizowano polowanie...

Jubileusz „Cietrzewia”

(26 października) Koło Łowieckie nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie zorganizowało uroczystości z okazji 70-lecia powstania Koła. Program obejmował mszę św. w kościele pw. św....

Jubileusz „Czaty”

(19 października) Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 „Czata” w Wygnance uroczyście obchodziło jubileusz 70-lecia swojego istnienia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto nabożeństwem odprawionym przez ks. biskupa...
lowiec chelmski

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie przez trzy dni (9-11 października) zespoły oceny prawidłowości pozyskania samców zwierzyny płowej oceniały...

Mieszkańcy lasów, pól i łąk – wojewódzki konkurs z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt

(4 października) Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie oraz Koło Łowieckie Nr...

Popularne