Strona główna Nieruchomości i budownicwo

Nieruchomości i budownicwo

Odszkodowanie za zmianę planu a aport nieruchomości

Jeśli na skutek wprowadzenia przez gminę do planu miejscowego pewnych zmian wartość nieruchomości spada to jej właściciel może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z...

Jak uniknąć opłaty adiacenckiej?

Gmina nakłada na nas opłatę adiacencką – w jaki sposób można zakwestionować taką opłatę i uniknąć konieczności jej uregulowania? Kiedy gmina może żądać opłaty adiacenckiej? Zgodnie...

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów. Część druga  

W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało kto jest odpowiedzialny za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz jakie informacje powinny zostać zawarte w...

Wszystko o nowych zasadach wycinek drzew i krzewów. Część pierwsza  

Jakie zmiany w kwestii przeprowadzania wycinki drzew i krzewów wprowadzają nowe przepisy? Jak znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wpłynęła na stawki kar administracyjnych za...

Kłopoty inwestorów z decyzją środowiskową. Część druga

W poprzedniej części artykułu omówione zostały przedsięwzięcia, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową oraz dokumenty, które mogą zadecydować o sprawnym przebiegu procesów administracyjnych.   Uzyskanie...

Kłopoty inwestorów z decyzją środowiskową. Część pierwsza

 Uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, by móc się ubiegać np. o decyzję o warunkach zabudowy.  Co robić, gdy organy...

Niższe koszty wycinek

Jakie istotne zmiany wprowadził ustawodawca w przepisach o ochronie przyrody? Kiedy musimy uzyskać zezwolenie na wycinkę? Z jaką karą administracyjną wiąże się teraz nielegalna...

Czy dziennik budowy i tablica informacyjna będą potrzebne przy zgłoszeniu?

Budujemy w oparciu o zgłoszenie – czy musimy prowadzić dziennik budowy i umieścić tablicę informacyjną? Znowelizowane prawo Znowelizowane prawo budowlane zawiera katalog obiektów, które mogą zostać...

Spadkobiercy rolników mogą nie odzyskać gruntów

Spadkobiercy nieruchomości gruntowych, które zostały przekazane państwu na mocy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodziny, nie mogą liczyć...

Kiedy fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości? Część druga

W poprzedniej części poradnika omówione zostały: okoliczności, w jakich fiskus może zakwestionować cenę sprzedaży nieruchomości zawartą w akcie notarialnym; aspekty postępowania podatkowego wszczętego przez...

Najpopularniejsze