Polityka prywatności

Podczas korzystania z portalu www.nowytydzien.pl wszystkie informacje o Użytkownikach o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na stronie, Użytkowników i ich zachowań.

Administratorem zbieranych danych osobowych za pomocą witryny www.nowytydzien.pl jest:

Grupa Medialna ITM Sp. z o.o.
ul. Bramowa 6
20-111 Lublin
NIP: 563 22 94 263

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w sposób jawny i za zgodą Użytkownika. Rejestracja danych osobowych w serwisie jest dobrowolna. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Grupa Medialna ITM Sp. z o.o. oraz nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ponadto Użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu należytego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.

Informujemy również, że transmisja danych między komputerem Użytkownika a witrynami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażone na ingerencję osób trzecich. Z tego powodu użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem i czy ma aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego rodzaju zabezpieczenia.

W celu usprawnienia działania portalu, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych.