Strona główna Masz prawo

Masz prawo

Podział majątku wspólnego małżonków

Zawarcie małżeństwa niesie ze sobą wiele konsekwencji prawnych dla obu stron. Pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która oznacza, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w...

Adwokat czy radca prawny? Kogo wybrać

Każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, w której zachodzi potrzeba skorzystania z usług prawnika. Często wraz z nią pojawia się też spory dylemat...

Uchybienia pracodawców

Niewypłacanie wynagrodzeń w terminie, bezpodstawne obniżanie pensji, nieopłacanie składek na Fundusz Pracy albo nieprzestrzeganie przepisów BHP, powodujące zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. To...

Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych

Każdy cudzoziemiec, który chce legalnie wykonywać pracę w Polsce musi posiadać dokument zezwalający na wykonywanie pracy oraz dokument uprawniający go do wjazdu i pobytu...

Prawa przez cały rok – praca sezonowa zgodnie z prawem

Kodeks pracy nie definiuje pracy sezonowej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 1986 r. przyjmuje się, że praca sezonowa to taka, która jest wykonywana...

Prawa przez cały rok

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przygotował szereg cennych informacji na temat przepisów dotyczących pracy sezonowej. To część kampanii informacyjnej pod nazwą „Prawa przez cały...

Akt normatywny- co powinieneś o nim wiedzieć?

Akt normatywny jest swoistym dokumentem, który jest wydawany przez parlament jako ustawa. Zwykle budzi on sprzeczne uczucia jednak każdy ,w mniejszym lub większym stopniu,...

Bezpłatna pomoc prawna

Codziennie w dni robocze w Starostwie Powiatowym we Włodawie czynny jest punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Raz w tygodniu adwokaci i radcy prawni dyżurują także...

Dochodzenie odszkodowań

Uzyskanie odszkodowania nierzadko bywa problematyczne. Nie da się ukryć, że ubezpieczyciele niechętnie je wypłacają i bardzo często wyraźnie zaniżają należną poszkodowanemu kwotę. W związku...

Adwokaci i radcy prawni dla każdego

Na terenie Miasta Lublin działa 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z...

Najpopularniejsze