Uchodźcom mecenasi pomagają za darmo

Izba Adwokacka w Lublinie wypracowała system pomocy prawnej dla osób szukających w Polsce schronienia w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W chwili obecnej obejmuje on zarówno adwokatów pracujących w terenie – przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych – przeszło 50 adwokatów i aplikantów adwokackich oraz pomoc tzw. stacjonarną w miastach naszej Izby, w którą włączyło się ok. 90

– Kancelarii, przy czym ciągle zgłaszają się nowe osoby, a nadto nieodpłatnej pomocy nie odmawiają również kancelarie nieujęte na utworzonych listach. Nie sposób oszacować rozmiarów udzielonej dotychczas pomocy, możemy wskazać na pewno, że zapotrzebowanie na nią jest duże. Ludzie przekraczający granicę są przestraszeni, zdezorientowani a rozmowa z osobą, która jest fachowcem rozwiewa ich obawy i uspokaja – mówi adw. Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy  Okręgowe Rady Adwokackiej w Lublinie.

– Stworzyliśmy również ulotkę – zbiór podstawowych informacji prawnych, którą rozdajemy na przejściach granicznych, punktach recepcyjnych oraz miejscach zbiorowego zakwaterowania dotrze do jak najszerszego kręgu odbiorców. Informacje o udzielanej przez nas pomocy można na stronie www.ora.lublin.pl i w naszych mediach społecznościowych. Uruchomiliśmy także adres e-mail – ua@ora.lublin.pl celem usprawnienia kontaktu z nami –  dodaje mec. Chorągiewicz.

Na liście przeważają kancelarie z Lublina, ale są również mecenasi z Chełma i Krasnegostawu.

Lista kancelarii udzielających bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy. ZM