Przemilczeli niewygodne dane

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, prawdopodobnie w obawie przed ewentualnymi problemami z naborem do klas pierwszych, nie podało do publicznej wiadomości pełnej informacji związanej z...

Nauczyciele na wakacjach się… uczą

Pedagodzy z SP w Łopienniku Nadrzecznym w czasie wakacji doskonalą swoje umiejętności językowe. Dzięki realizacji projektu Erasmus ,,Razem poznajemy Europę i uczymy się języków”...

Całkiem udany nabór do szkół średnich

467 uczniów rozpocznie naukę w roku szkolnym 2023/24 w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat krasnostawski. - Z tegorocznego naboru do naszych szkół ponadpodstawowych jestem...

Kierunek lekarski w Chełmie?

Prezydent Chełma i rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie spotkali się w chełmskim ratuszu z ministrem edukacji i nauki. Rozmowy dotyczyły m.in. utworzenia...

Erasmus+ – Ekologiczne wyzwanie w szkole w Wojsławicach

31 lipca kończy się projekt Erasmus+ "EcoLOGICAL Challenge" realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsławicach - Kolonii od września 2020 roku wraz ze...

System niszczy marzenia

- Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani, ale to i tak nic w porównaniu z tym, co czują nasze dzieci, które odbierają to jako swoją osobistą...

Trzęsienie ziemi nie tylko w „Bronku”

W Świdniku wciąż unosi się „kurz” po rozstrzygniętym pod koniec czerwca konkursie na dyrektora I LO im. Władysława Broniewskiego. Następczynią, odchodzącego na emeryturę wieloletniego...

Ósmoklasiści poznali wyniki

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych już wiedzą jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Uczniowie z chełmskich szkół z języka polskiego osiągali średnio 69,3 proc. punktów, z...

Gala Stypendystów w Stołpiu [GALERIA]

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu odbyła się Uroczysta Gala Stypendystów Gminy Chełm wraz z gminnym zakończenie roku szkolnego 2022/23. Stypendia za...

Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe

16 czerwca 2023 roku z inicjatywy Katedr: Nauk o Bezpieczeństwie oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym Instytutu Informatyki i Matematyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie...

Najpopularniejsze