Absolwentów podstawówek najmniej w historii

Progi punktowe do chełmskich szkół średnich pozostają na tym samym, wysokim poziomie, jak w ubiegłym roku, choć w każdej ze szkół planuje się powstanie zaledwie dwóch klas pierwszych.

W tym roku w Chełmie szkołę podstawową ukończy zaledwie 233 uczniów. To niemal trzykrotnie mniej ósmoklasistów niż przed rokiem (651), kiedy podstawówkę opuścił połączony rocznik absolwentów (efekt nieudanej reformy oświaty, wedle której naukę w podstawówce miały rozpoczynać 6-latki). Rekrutacja do szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. Dyrektorzy chełmskich szkół średnich spotykali się z urzędnikami w ratuszu, aby ustalić progi punktowe dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych w następnym roku szkolnym oraz liczbę klas pierwszych w poszczególnych szkołach średnich.

Mimo że ósmoklasistów jest niewielu, to progi punktowe pozostają w zasadzie na tym samym poziomie, jak w ubiegłym roku. Aby dostać się do I, II i IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, kandydaci muszą osiągnąć minimum 135 punktów. Aby dostać się do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych trzeba będzie zdobyć minimum 100 punktów. Próg punktowy w Zespole Szkół Technicznych na kierunki: technik programista, technik informatyk to 125 punktów, a na pozostałe kierunki w tej szkole – 100 punktów. We wszystkich klasach techników w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych próg ustalono na 90 punktów. O ile rok temu planowano po pięć lub sześć klas pierwszych we wszystkich tych placówkach, to w roku szkolnym 2024-2025 w każdej z nich przewidziane są tylko po dwie klasy pierwsze. Za to oddziały te mają być dwuprofilowe, co w praktyce oznacza, że połowa klasy będzie na jednym profilu, a druga połowa na innym. To było jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy kandydatów do klas pierwszych jest tak niewielu.

– W związku z przewidywaną liczbą uczniów ubiegających się o przyjęcie do pierwszych klas szkół średnich na spotkaniu wszyscy dyrektorzy zgodnie ustalili, że w każdej szkole ponadpodstawowej zostaną utworzone po dwa oddziały do rekrutacji: w liceach planowane jest tworzenie klas z czterema rozszerzeniami, w technikach natomiast planowane jest tworzenie klas dwuzawodowych – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – Związane jest to z odpowiedzią na potrzeby i preferencje młodzieży, która w chełmskich szkołach będzie mogła wybierać z oferty różnorodne profile i zawody. W związku z tym, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 20 maja 2024 r. Miasto Chełm nie posiada informacji dotyczącej ograniczeń etatów nauczycieli. Jest to ostatecznie uzależnione od organizacji pracy placówek w następnym roku szkolnym, która jest obecnie przygotowywana przez dyrektorów. (mo)

News will be here