Chełm. Jedna trzecia uczniów nie chodzi na religię

Około 30 procent uczniów chełmskich szkół średnich nie uczęszcza na lekcje religii. Wyjątkiem jest tu Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, gdzie na religię nie chodzą nieliczni. – I cieszymy się z tego, bo jesteśmy szkołą mundurową i przywiązujemy wagę do wartości „Bóg, honor, ojczyzna” – mówi Edyta Chudoba, dyrektor chełmskich „Ekonomów”.

Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice uważnie śledzą zapowiedzi zmian w oświacie. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji dotyczyć ma zmiany formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki. Publiczne konsultacje projektu rozporządzenia potrwać mają do 26 lutego br. Religia i etyka są obecnie jedynymi przedmiotami nieobowiązkowymi wliczanymi do średniej. Miałoby się to zmienić od 1 września 2024 r. Po tej zmianie może się okazać, że na religię będzie uczęszczało jeszcze mniej uczniów, bo niektórzy liczą na podwyższenie „średniej”, właśnie dzięki ocenie z religii.

Jakiś czas temu, pytaliśmy w chełmskim ratuszu, czy dysponują zbiorczymi danymi dotyczącymi chełmskich placówek oświatowych – nie dysponowali. Takie statystyki mają w chełmskich szkołach. Zebraliśmy je. Na tapetę wzięliśmy szkoły średnie, gdzie – młodzież u progu dorosłości lub już pełnoletnia – najczęściej sama dokonuje wyboru, czy uczęszcza na lekcje religii, czy też nie. Wniosek jest taki, że z roku na rok coraz więcej młodych chełmian rezygnuje z udziału w lekcji religii. Pedagodzy zwracają uwagę, że na tę sytuację wpływa wiele czynników. Niekoniecznie natury ideologicznej, a raczej prozaicznej. Religia często jest pierwszą lub ostatnią lekcją, co sprawia, że młodzież woli wcześniej skończyć zajęcia lub zacząć je później.

– Nie bez znaczenia jest też podejście rodziny do kwestii wiary, ale z tego, co mówi młodzież na decyzję o rezygnacji z religii wpływają także pokazywane przez media wydarzenia, które nie budują pozytywnego obrazu kościoła – zwracają uwagę nauczyciele.

Z naszych ustaleń wynika, że średnio około 30 procent uczniów chełmskich szkół nie chodzi na religię. Wyjątek stanowi jedna placówka – Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

Bóg, honor, ojczyzna

ZSEiM w Chełmie liczy 700 uczniów, z czego tylko 51 nie uczęszcza na religię.

– To niewielki odsetek – przyznaje Edyta Chudoba, dyrektor ZSEiM w Chełmie. – Jesteśmy dumni z tego, że tak wiele uczniów uczęszcza na religię. To dobrze świadczy o młodzieży, rodzicach, placówce. Jesteśmy szkołą mundurową, więc przywiązujemy wagę do wartości takich jak „Bóg, honor, ojczyzna”. Religii uczy u nas dwóch księży oraz katecheta. Duże znaczenie odgrywają tu ich relacje i podejście do młodzieży, poruszane przez nich tematy, które interesują uczniów. W dwóch klasach sto procent uczniów uczęszcza na religię, a w klasach maturalnych ponad dziewięćdziesiąt procent. Cieszymy się z postawy naszych uczniów i będziemy te wartości nadal pielęgnować.

Pozostali na podobnym poziomie

W Zespole Szkół Technicznych w Chełmie na 939 uczniów na religię nie uczęszcza 246 tj. 26,1 proc. W I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie na 572 uczniów na katechezę nie chodzi 178 – to jest 31,12 proc. Podobne statystyki są w IV LO w Chełmie – na 636 uczniów na religię nie uczęszcza 402.

– Z roku na rok uczniów, którzy rezygnują z religii jest więcej – mówi Anna Antczak, wicedyrektor IV LO w Chełmie.

Podobne spostrzeżenia mają inni dyrektorzy chełmskich szkół średnich, z którymi w tej sprawie rozmawialiśmy.

– W deklaracjach nie trzeba podawać powodów, dla których rezygnuje się z lekcji religii, ale zauważamy, że taka sytuacja ma miejsce coraz częściej już w przypadku pierwszoklasistów – mówi Dorota Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, gdzie na 450 uczniów 178 nie chodzi na religię.

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z udziału w katechezach zrezygnowało 39 proc. uczniów. Podobnie jest w II LO w Chełmie, gdzie na religię nie uczęszcza 330 z 760 uczniów.

– Prawie połowa uczniów nie chodzi na religię – mówi dyrektor Niderla. – Coraz częściej jest tak, że pierwszoklasiści na wstępie deklarują, że nie będą uczęszczać na katechezę.

Dorota Bekasiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, nie podaje dokładnych statystyk, ale potwierdza, że także w kierowanej przez nią placówce da się zaobserwować, iż młodzieży nie chce uczęszczać na religię i wypisuje się z tych zajęć. (w, mo)

News will be here